Morphic förlänger teckningstid i nyemission

Morphic förlänger teckningstid i nyemission Styrelsen i Morphic Technologies AB har beslutat förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen från 2 april till 16 april på grund av den allmänna osäkerhet som krigssituationen i Irak skapat på kapitalmarknad och i media. - Vi har tagit beslutet att förlänga teckningstiden för att nå fram med erbjudandet till våra aktieägare och nya intressenter. Mediabruset kring kriget och oron på kapitalmarknaden gör att vi behöver mer tid för att nå ut med information om vårt erbjudande, säger Peter Heidlund, VD på Morphic Technologies AB. Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se): Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar