Morphic Technologies får order på linjärmotorsystem

Morphic Technologies får order på linjärmotorsystem Morphic Technologies AB har erhållit sin första order på ett komplett linjärmotorsystem. Integreringen av systemet möjliggör precisionstillverkning av komponenter i stora volymer. Beställaren är ett etablerat företag med etablerad storskalig produktion som nu expanderar ytterligare med utökad produktions-kapacitet inom sitt verksamhetsområde. Igångkörning och leveranskontroll kommer att ske i Morphics lokaler i Karlskoga. Systemleverans är beräknad att ske senast i juni, 2001. Den erhållna ordern är av strategisk betydelse för Morphic eftersom gemensamma planer finns på en större marknadsetablering av tekniken tillsammans med denna kund och ytterligare en internationell aktör. Planerat joint venture kommer att baseras på resultatet av Morphics första linjärmotorsystem i drift. För ytterligare information: Peter Heidlund, Morphic Technologies e-mail: info@morphic.se tel: 0586 673 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00300/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00300/bit0003.pdf

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar