Morphic Technologies förstärker ledning och styrelse

Morphic Technologies förstärker ledning och styrelse I samband med Morphic Technologies extra bolagsstämma den 22 februari, 2001 beslutade styrelsen att förstärka företagets ledning. Anders Dahlberg, tidigare vd i Morphic Technologies intressebolag Sercomo AB, tillträder nu som vd i Morphic Technologies AB. Morphic Technologies befinner sig i en etableringsfas med en teknikintensiv verksamhet. Tillträdet innebär en effektivisering i bolagets systemutveckling och teknikimplementering. Vd-bytet innebär att Peter Heidlund som arbetande styrelseordförande kommer att fokusera på företagets information och marknadsfrågor. Helena Nilsson kvarstår som vice vd med ansvar för ekonomi och personal. På bolagsstämman togs beslutet att utöka och förstärka styrelsen i Morphic Technologies. Anette Myrheim, med lång erfarenhet av projektledning inom Volvokoncernen, valdes av stämman in som styrelseledamot. Anette Myrheim kompletterar styrelsen med sin kompetens inom framför allt marknadsföring och information. Dessutom bidrar Anette Myrheim med viktiga kontakter i linje med företagets affärsutvecklingsstrategi. Ytterligare utökning av styrelserepresentanter kan bli aktuellt i samband med fastställande av större samarbeten och nya delägare. För ytterligare information: Peter Heidlund, Morphic Technologies e-mail: info@morphic.se tel: 0586 673 60 hemsida: www.morphic.se Morphic Technologies B-aktier är noterade på Göteborgs OTC-lista hos Thenberg & Kinde Fondkommission (www.thenberg.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00500/bit0001.pdf

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar