Nyemissionen i Morphic

Nyemissionen i Morphic Den genomförda nyemissionen i Morphic blev tecknad till 51 % innebärande att bolaget tillförs ca 3.8 Mkr före emissionskostnader. Teckningen av 5 114 122 nya B-aktier innebär att det totala antalet aktier i bolaget efter nyemissionen uppgår till 44 790 976 B-aktier varav 10 000 000 är A- aktier. - Vi är mycket nöjda med resultatet med tanke på oron på aktiemarknaden. Speciellt glädjande är att ett stort antal nya aktieägare valt att investera i bolaget, säger Peter Heidlund VD för Morphic. Företagets inledda samtal med olika institutionella investerare och industriella partners fortgår planenligt med målsättning att stärka bolaget ytterligare i samband med ökande försäljning. Göteborg 2003-04-25 Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: Peter Heidlund, VD Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se) Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar