Volymorder till Morphic

Morphic Technologies har idag erhållit en beställning av 5 st kompletta kapenheter. Beställningen kommer från National Machinery och innefattas av det gällande licensavtalet mellan bolagen. Ordervärdet är drygt 5 Mkr och leverans kommer att ske stegvis under de kommande 6 månaderna.

Morphic slöt under september 2003 ett licensavtal och ett leverantörsavtal med det amerikanska maskinföretaget National Machinery. Avtalen innebär att National har rätt att marknadsföra och integrera Morphics kapenheter och teknologi i Nationals maskinsystem. Avtalet är marknadsbegränsat till applikationer avseende kapning upp till tvärsnittsdiametrar på 25 mm. Under våren och sommaren lanserade National maskinsystem med Morphics integrerade kapenheter och erhöll ett stort marknadsintresse. Därefter genomfördes omfattande kundtester och specialanpassningar för olika kundgrupper. National har nyligen informerat Morphic om sina kundförfrågningar vilket lett till omedelbar beställning av 5 st kapenheter i 3 olika storlekar. Beställningen innefattar också visst förberedande arbete för andra storlekar av kapenheter i syfte att korta leveranstider på kommande beställningar. ”Det är givetvis mycket glädjande att vår samarbetspartner nått kommersialisering av sina produkter innehållande Morphics teknologi. Vi har den senaste tiden fördjupat kontakterna med National och båda bolagen är intresserade av att samarbetet intensifieras ytterligare”, säger Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar