Dela

Kontakt

 • AMF
  Klara Södra Kyrkogata 18 113 88 STOCKHOLM
  08 - 696 31 00
  08 - 791 72 95
  http://www.amf.se
 • Johanna Jämstorp

  Presskontakt


  08-696 33 40
  076-118 73 98
 • Jens Söderblom

  Presschef


  08 - 696 30 85
  073 - 086 98 41
  http://www.amf.se
 • Dan Adolphson Björck

  Trygghetsekonom


  070-249 31 54
 • Citat

  Ett långt yrkesliv bygger pensionen. Samtidigt finns det en risk att man någon gång drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Därför är det bra att känna till att kollektivavtalen skyddar tjänstepensionen vid sådana händelser. Utanför kollektivavtalen gör man klokt i att kolla upp vilket skydd man omfattas av.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Om AFA Försäkring får anmälan om AGS - Försäkring vid sjukskrivning, FPT – försäkring vid föräldraledighet eller TFA – försäkring vid arbetsskada så sker anmälan till premiebefrielseförsäkringen automatiskt och pengarna går till vald pensionsgivare precis på samma sätt som när arbetsgivaren gör inbetalningen. Därför är det extra viktigt att man inte missar att göra anmälan till AFA Försäkring om man är sjuk, föräldraledig eller arbetsskadad även ur tjänstepensionssynpunkt.
  Michel Normark, chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring
  Vi fortsatte under perioden vårt målmedvetna arbete med att skapa en god balans mellan möjligheten till avkastning under sparande, och trygghet under utbetalning. Mest påtagligt genom att vi tog fram ett förslag om stärkta garantier för huvuddelen av våra utbetalningskunder med traditionell försäkring. Höstens turbulenta utveckling tydliggör de fördelar som ett sparande med garanti, en långsiktig placeringshorisont, låga avgifter och en god riskspridning erbjuder. Inte minst i ett tuffare marknadsläge tror jag att det kommer bli allt tydligare att den traditionella pensionsförsäkringen står sig mycket väl mot andra sparformer för den som vill ha en bra och trygg pension.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Jag är nöjd med resultatet under perioden. Våra aktier, såväl de utländska som de svenska, utvecklades starkt, liksom vår fastighetsportfölj. Sedan dämpas givetvis känslan något av den turbulens och breda nedgång vi sett på världens börser under oktober. Det är svårt att säga om det handlar om en korrigering av marknaden, eller om det är början på en bredare nedgång. Vi följer givetvis utvecklingen noga och fortsätter vårt arbete med att diversifiera portföljen.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi är givet förutsättningarna glada över att en så stor del av spararna har valt att stanna hos oss, antalet överstiger de förväntningar som vi mot bakgrund av tidigare erfarenheter av liknande insatser trodde var ett rimligt mål. Många tycks vara trygga med att AMF kommer att kunna leverera en bra pension.
  Camilla Larsson, chef försäkring AMF
  Vi kommer nu att jobba hårt för att bli valbara även för nya kunder nästa gång den möjligheten blir aktuell. Redan under våren har vi stärkt vårt erbjudande genom en bred och omfattande avgiftssänkning, vi har även lanserat en ny fond, och vi arbetar vidare för att bli ännu bättre.
  Camilla Larsson, chef försäkring AMF
  Det känns väldigt bra att vår framgångsrika kapitalförvaltning och vår starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att förbättra tryggheten för en stor del av våra utbetalningskunder. Inte minst i ett läge där den framtida konjunkturen framstår som osäker. Det här är ett sätt för oss att leva upp till löftet om att den som valt en traditionell pensionsförsäkring hos AMF ska få en väl avvägd risknivå utan att själv behöva vara aktiv.
  Tomas Flodén, vice vd AMF
  Den här typen av åtgärder påverkar givetvis vår solvens, som kommer att sjunka med runt 9 procentenheter. Mot bakgrund av att vi har de starkaste finanserna bland jämförbara bolag är vi dock trygga med att vi kommer att bibehålla en god handlingsfrihet inom vår kapitalförvaltning, och att vi därigenom även framöver kommer att kunna säkra en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare.
  Tomas Flodén, vice vd AMF
  Vi försöker med olika grepp att uppmärksamma människor på värdet av tjänstepension. Att den är kopplad till lönen och på sikt blir en allt viktigare del av pensionen.
  Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation AMF
  Det kan efter en tid i arbetslivet handla om mycket pengar så en ökad medvetenhet hoppas vi också kan vaccinera mot att hamna i sparformer som inte motsvarar ens preferenser.
  Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation AMF
  Vi ser ett brett stöd för att sätta av mer pengar till pensionen vilket också sker på många arbetsplatser. Allt fler omfattas av deltids-/flexpension som innebär extra inbetalningar till tjänstepensionen. Föga förvånande är det lättare att avstå delar av sin framtida löneökning än att avstå delar av sin nuvarande lön.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Pension är inte så svårt egentligen. Grundreceptet är ett långt yrkesliv på schyssta arbetsplatser som ger tjänstepension. Visst är det bra att spara privat men det krävs ofta betydligt större summor än man tror om man ska kompensera för en pension från jobbet. Dessutom är sparpengarna sällan öronmärka till pensionen vilket gör att de lätt spenderas innan den dagen kommer.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Har man jobbat ett helt yrkesliv så förväntar man sig en bra pension. Det är viktigt att ett långt yrkesliv ger en rimlig kompensationsgrad även i framtiden, när vi lever längre. Här finns det förväntningar på att staten och arbetsmarknadens parter gemensamt bidrar till en pension man kan leva på.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Vi vill komplettera vårt räntefondsutbud, inte minst för våra fondförsäkringssparare, med en lite djärvare räntefond som kombinerar låg risk med en möjlighet till bättre avkastning. Fonden möter önskemålet om en god avkastning på sikt i en situation där börsen slår rekord samtidigt som räntorna är historiskt låga. Jag skulle säga att fonden passar väl för sparare med en tidshorisont som är längre än 2 år.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Det är alltid sunt att ha en bra riskspridning i sitt sparande. Om man har en del aktier och en del räntor kan det vara klokt att komplettera med en företagsobligationsfond med kort räntebindningstid. Det är ett sätt att få bra avkastning utan att utsättas för någon större ränterisk och bidrar till att man får ett företagsinslag på sina ränteplaceringar.
  Johan Moeschlin, förvaltare, på AMF Fonder
  Det känns bra att inleda hösten med ytterligare en avgiftssänkning till våra kunder inom fritt fondsparande. Avgiften har mycket stor betydelse då man sparar på lång sikt. Våra låga avgifter gör att vi säkerställer att fonderna har de bästa förutsättningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Även de som har fonden inom PPM kommer att erhålla en lägre avgift.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Jag letar aktivt efter intressanta bolag vars affärsidé håller över tid. Det är ett envist arbete men också otroligt spännande att upptäcka nya lovande bolag och följa deras utveckling. Jag är glad att vi nu kan sänka avgiften för alla kunder som valt och i framtiden väljer att investera i fonden.
  Angelica Hanson, förvaltare AMF Fonder
  Trots periodvis snabba och förhållandevis kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna, bland annat i spåren av oron för eskalerande globala handelskonflikter, levererar vi en stabil avkastning till våra fyra miljoner pensionssparare. Vi har det senaste halvåret stärkt vårt erbjudande ytterligare, dels genom avgiftssänkningar för våra fondförsäkringskunder men också genom att vidta åtgärder för att säkra vår ambition om stabila utbetalningar för våra utbetalningskunder och en konkurrenskraft avkastning åt våra sparare, även vid ett försämrat konjunkturläge.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Möjligheten att själv välja sparform och förvaltare för sin tjänstepension är bra och viktig, men den möjligheten måste branschen hantera mer ansvarsfullt. Tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den framtidiga pensionen, och det faktum att så många överhuvudtaget inte vet om att deras ofta stora kapital flyttas är minst sagt oroväckande. Att en fjärdedel av de som flyttar hamnar i en sparform som inte motsvara vad de vill ha är också ett underbetyg, även om det är bra att andelen som är missnöjda minskat något.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Idag finns mycket goda möjligheter att jämföra olika alternativ för sitt pensionssparande, inte minst med hjälp av digitala verktyg från Min Pension och Konsumenternas försäkringsbyrå. Fler borde ta den möjligheten, och vi i branschen måste bli bättre på att hjälpa spararna att förstå vilka val de ställs inför, och säkerställa att det informationsunderläge som de ofta befinner sig i inte missbrukas.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
   Det här är en investering som har goda möjligheter att ge en bra avkastning till AMFs pensionssparare redan i dag, trots förhållandevis låga elpriser. Men det är även en investering i den pågående omställningen mot en mer hållbar energiproduktion, med stor potential att växa i betydelse. Vi ser fram emot att vara en aktiv ägare i den spännande expansionsfas som bolaget är inne i, med ett antal stora projekt som vi har för avsikt att vara med och finansiera.
  Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF
  Vi ser att det finns en medvetenhet kring avgifternas betydelse hos många sparare. Svenskarna väljer i stor utsträckning fonder som är billigare än genomsnittet, vilket är positivt. Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro, och acceptera för höga avgifter. Jag tror att många kan behöva påminnas om att se över sitt sparande regelbundet, och säkerställa att man inte betalar orimligt höga avgifter. Inte minst kan ett långsiktig sparande som det till pensionen dräneras av höga avgifter.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Genomsnittlig årlig avgift i den stora kategorin aktiefonder är den lägsta på tio år. Vi ser att några fondbolag har tagit bort dyrare fonder ur sitt urval, vilket har bidragit till sänkningen. Vi tror också att den ökade transparensen kring fondernas kostnader, bland annat mot bakgrund av nya regelverk, kan ha pressat ner avgifter.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Det känns väldigt bra att vi kan stärka vårt erbjudande till våra fondförsäkringskunder genom den här breda och omfattande prissänkningen. Vi har i närtid halverat avgifterna för våra kärnkunder som sparar i traditionell försäkring, och går nu vidare och genomför en avgiftssänkning även för de sparare som valt fondförsäkring hos oss. Låga avgifter är en hjärtefråga för AMF, eftersom vi vet hur viktigt det är för ett långsiktigt sparande som det till den egna pensionen.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi har de senaste åren steg för steg sänkt våra kostnader och ökat vår effektivitet, samtidigt som antalet kunder hos oss vuxit. Eftersom våra ägare bestämt att all vinst vi gör ska gå tillbaka till våra sparare, har våra lägre kostnader i kombination med att de delas på fler lagt grunden för att vi steg för steg kunnat pressa ned våra redan låga avgifter.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi lägger ett turbulent kvartal till handlingarna som inskärper bilden av att vi kan förvänta oss en mer osäker utveckling på de finansiella marknaderna framöver. Jag är mot den bakgrunden glad över att vi under ett antal år målmedvetet arbetat för att stärka vår förmåga att leverera en konkurrenskraftig avkastning, även i en mer lågavkastande miljö. Vi har investerat och kommer att fortsätta investera i onoterade och alternativa tillgångar, något vi har särskilt goda möjligheter att göra tack vara vår starka solvens och vår långsiktiga investeringshorisont. Vi har även en stor styrka i våra riktigt låga kostnader per kund, som innebär att vi kan hålla bland de lägsta avgifterna i branschen. Det är positivt oavsett konjunkturläge givetvis, men särskilt viktigt för pensionsspararna i ett läge där pengarna inte kan förväntas växa lika snabbt som vi vant oss vid.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Givet den stormiga inledningen på året är jag nöjd med att vi kan leverera ett positivt resultat under årets första kvartal. Det är till stor del vår aktieportfölj som bidragit till avkastningen, medan ränteportföljen tyngts av stigande räntor, och kronförsvagningen har inneburit ökade kostnader för valutasäkring. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att bygga en mer diversifierad portfölj och därmed förbättra våra möjligheter till en långsiktigt hållbar avkastning.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Tjänstepensionen blir allt viktigare och är direkt avgörande för att man ska få en pension som man kan leva på i framtiden. När man går i pension har man ofta miljonbelopp i total tjänstepension. Jag tror att den oro många känner för pensionen kan mildras om man förstår hur mycket som betalas in och hur mycket man har sparat. Alla borde besöka minpension.se åtminstone en gång om året.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  Yrkeslivet bygger pensionen. Men det pratas alldeles för lite pension på jobbet. Som nyanställd eller när man pratar anställningsvillkor borde det vara naturligt att tjänstepensionen kommer på tal. Lokala fackklubbar och personalavdelningar spelar en viktig roll för att höja kunskapen på arbetsplatser runt om i Sverige, och därmed minska den oro som många känner för sin pension.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  De flesta har nog bra koll på hur mycket de får i lönekuvertet men när det gäller tjänstepensionen är kunskapen låg. För många handlar det om en inbetalning på en tusenlapp eller två i månaden, och för de som har deltidspension eller flexpension är det ännu mer.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning och minskade våra redan låga kostnader, samtidigt förbättrade vi våra förutsättningar att bättre kunna möta en mer lågavkastande miljö genom ytterligare alternativa investeringar. Eftersom AMF är ett bolag som drivs enligt ömsesidiga principer går all vinst vi gör, och alla pengar vi sparar genom att minska våra kostnader, tillbaka till våra sparare. Det har inte minst märkts för våra kunder inom avtalsområde SAF-LO, som i snitt fått halverade avgifter de senaste åren.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Extra stolt är jag över att vi från och med 2017 har ett tak för avgiftsuttaget inom förvalet. Ingen kund betalar mer än 300 kronor per år för sitt pensionssparande. Det kan jämföras med att en kund som har en miljon kronor i tjänstepensionskapital hos någon av våra konkurrenter i snitt betalar mer än 2000 kronor i årlig avgift.  Det tycker jag visar på värdet av det skydd som en takavgift innebär, inte minst för våra äldre kunder som har ofta har hunnit spara ihop ett lite större kapital.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Hållbarhet och ansvarstagande är något självklart för oss på AMF, och något vi tror är viktigt för att vi långsiktigt ska kunna leverera så bra pensioner som möjligt. Därför är det glädjande att se att vi blir bättre på det vi fokuserar på. Vi har bland annat jobbat aktivt med jämställdheten bland våra medarbetare under flera år, och vi ser att det börjar ge resultat i mer jämställda arbetsgrupper där löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar oavsett yrke. En annan indikator som går åt rätt håll är koldioxidavtrycket från våra aktier, där vi särskilt har sett att avtrycket från våra utländska aktier har minskat de senaste åren. Genom att arbeta med ett hållbarhetsurval och aktivt välja bolag att investera i ligger vår portfölj idag långt under index.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Pensionsfrågan är baktung. Diskussionen handlar mest om hur pensionen kan förbättras när man snart ska gå i pension eller har lämnat yrkeslivet bakom sig. Det är viktiga frågor. Men vi behöver också prata om vad ett helt yrkesliv är värt och vad som är en rimlig pensionsnivå för alla som jobbar idag? Som det ser ut nu kommer många även i framtiden att omfattas av garantipension och bostadstillägg, trots att man har ett långt yrkesliv bakom sig. Fler borde få en pension som de faktiskt kan leva på.
  Dan Adolphson Björck
  Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv och sedan betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart – varken för individen eller samhället.
  Dan Adolphson Björck
  Arbetsmarknadens parter bör överväga hårdare reglering när det gäller hur man ska få ta ut sin tjänstepension. Här kan man tänka sig olika varianter; antingen en begränsningsregel där halva tjänstepensionen måste betalas ut livet ut eller att reglera att uttagstiden måste vara minst tio år.
  Dan Adolphson Björck
  Efter ett långt yrkesliv väntar ofta många år som pensionär. Det behövs bättre information om fördelarna med livslång utbetalning. Pensionsbolag och banker skulle kunna införa varningstexter om konsekvenserna av korta uttagstider. Fler behöver också göra en pensionsprognos via Min Pension innan de fattar sitt beslut.
  Dan Adolphson Björck
  Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Med en totalavkastning på 7,9 procent känns 2017 som ett bra år. Våra fastighetsinvesteringar levererade en mycket fin avkastning, och även våra svenska och utländska aktier gick starkt. Vi jobbar under året för att stärka vår förmåga att bättre kunna investera i och förvalta tillgångar utanför de traditionella tillgångsslagen, för att säkerställa en konkurrenskraftigt långsiktig avkastning till våra pensionssparare även i händelse av ett tuffare marknadsläge. Att vi tagit ytterligare steg i den riktningen känns extra bra givet den turbulenta inledningen på året.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi satsar just nu på att bredda vår portfölj för att ytterligare förbättra vår riskspridning och stärka våra möjligheter att möta en framtid med fortsatt låga räntor och högt värderade börser. Vår finansiella styrka, i kombination med vår långsiktiga investeringshorisont, ger oss förutsättningar att investera i den här typen av onoterade bolag. Så möjliggör vi bra och långsiktiga pensioner till våra sparare.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi är väldigt glada över möjligheten att investera i ett av Sveriges mest lovande, innovativa och snabbväxande svenska teknikföretag. AMFs uppdrag är att leverera bra och trygga tjänstepensioner till våra fyra miljoner kunder, och jag tror att den här investeringen har potential att bidra till det på ett utmärkt sätt. Vi ser fram emot att följa iZettles på närmare håll framöver.
  Anders Oscarsson, ägaransvarig och aktiechef AMF
  Fondbranschen står inför flera stora utmaningar de kommande åren. Det känns både roligt och spännande att få leda arbetet med att göra AMF Fonder till ett bolag som ännu bättre kan möta framtiden. Att på ett ansvarsfullt sätt leverera en bra avkastning till låga kostnader ligger i tiden och blir allt viktigare sett till förra årets uppmärksammade händelser inom branschen. Jag ser verkligen fram emot att med min erfarenhet och kompetens jobba för att upprätthålla det förtroende som spararna gett oss
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  En överväldigande majoritet av pensionärerna säger att deras liv är lika bra eller bättre än före pensionen. Man är nog glad över att slippa väckarklockor och en inrutad tillvaro och istället fritt kunna ägna sig åt det man vill. Med stigande ålder tenderar man även att värdesätta god hälsa allt mer.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Tidig pension ger lägre inkomst och pensionärer under 65 år känner i större utsträckning än andra att de vänder på slantarna. Det visar att överenskommelsen om höjd pensionsålder som presenterades häromveckan är viktig.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Många som tar ut sin tjänstepension i snabb takt svarar att de vill njuta mer här och nu och de flesta av dem är nöjda med sitt val. Men även de som tar ut sin tjänstepension livet ut är nöjda och de har en mer positiv bild av att 2018 ger en påökning i plånboken.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  De pensionärer som är nöjdast med tillvaron har kunnat välja själv när de går i pension. Men många tvingas också mer eller mindre i pension på grund förväntningar från omgivningen, sjukskrivning eller arbetslöshet. Från politiskt håll måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Bra hälsa, möjlighet till flexibla arbetstider och bättre ekonomisk ersättning kan höja pensionsåldern.
  Dan Adolphson
  Den egna hälsan kan sätta stopp för yrkeslivet. Men tidig pension bör inte vara förstahandsvalet eftersom det leder till lägre inkomst livet ut. Man behöver inte jobba ända in i kaklet, på allt fler arbetsplatser finns lösningar som gör det möjligt att trappa ned från 60 eller 61 år för att orka jobba längre.
  Dan Adolphson
  Få pensionärer vill tillbaka till sitt gamla heltidsjobb. Men en femtedel av pensionärerna mellan 65-69 år som skulle kunna tänka sig att jobba deltid med någonting annat än vad de har gjort tidigare. Här finns en outnyttjad resurs.
  Dan Adolphson
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp