+13,5 % i återbäringsränta 99-02, trots vikande börs

AMF Pensions bokslut 2002 +13,5 % i återbäringsränta 99-02, trots vikande börs Under året försvagades den ekonomiska tillväxten och det har drabbat hela livbolagsbranschen negativt. AMF Pensions totalavkastning på de totala tillgångarna 2002 blev -10,2 (föreg. år -3,5) procent. Driftskostnaderna i förhållande till kapitalet är på den lägsta nivån i branschen: 0,19 (0,16) procent i den traditionella försäkringen. AMF Pension har alltjämt livbolagsbranschens högsta genomsnittliga totalavkastning över fem, tio och femton år: 7,2%, 12,6 % och 12,1 %. · Den fortsatt dåliga utvecklingen på aktiemarknaden har lett till ett svagt år för kapitalförvaltningen och har påverkat hela branschen på ett oroväckande sätt. Det är därför viktigt att betona att pensionssparande ska ses ur ett längre perspektiv. Den genomsnittliga återbäringsräntan för AMF Pension har varit 13,5 % mellan åren 1999 t.o.m. 2002, trots en negativ börsutveckling. Våra ränteplaceringar utvecklades positivt, 9,8 procent under året, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension. Resultatet för moderbolaget 2002 är -24,1 (-6,2) miljarder kronor. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna i den traditionella verksamheten minskade till 177 (198) miljarder kronor. · Glädjande för verksamheten är att AMF Pension i de statsanställdas val blev den mest valda aktören, med 35 % av de aktiva väljarna. Vi har dessutom ökat kundbasen inom ITPK (privatanställda tjänstemän) med 65 %, vilket ger oss en marknadsandel på 5,1 %. Vår historiskt höga avkastning, låga avgifter och enkla och trygga pensionslösningar fortsätter att tilltala nya kunder. 2002 blev också året då vi arbetade fram en ny affärsstrategi. Merparten av pensionsvalen är över, därför måste vi säkra framtida tillväxt via företags- och privatprodukter. Vår stordriftsfilosofi medför att nya kunder får en direkt koppling till låga kostnader, säger Christer Elmehagen. Sammantaget ökade AMF Pensions kundbas med 8,1 % (exklusive nya kunder i statliga valet, PA 03). De inbetalda premierna har ökat från 6,4 till 7,1 miljarder kronor, exklusive retroaktiva premier. AMF Pensions kollektiva konsolideringsgrad är den högsta bland konkurrensutsatta bolag: 95,2 (108,4) procent vid årsskiftet. Under 2002 har solvensbegreppet blivit intressant i kraven på ökad information från livbolagen. AMF Pensions solvensgrad var vid årsskiftet 228 (280). Det innebär att AMF Pension har mer än dubbelt så mycket kapital som krävs för de garanterade pensionsåtagandena. AMF Pensions aktuella återbäringsränta för samtliga produkter inom traditionell försäkring är för närvarande 1,0 procent före skatt och avgifter (Avtalspension SAF-LO, ITPK, PA03, PFA, AMF Privat och AMF Aktiv m fl). Den garanterade räntan är 3,25 före skatt och avgifter. För mer information: Christer Elmehagen, VD, tel: 0707-307 000 eller 08-696 31 30 eller Tor Marthin, vice VD med ansvar för kapitalförvaltning, tel: 070-601 93 54 eller 08-696 31 05 AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden Fotnot: AMF Pensions årsredovisning är tillgänglig den 25/3 på www.amfpension.se/foretag eller kan beställas via vår kundtjänst vid samma datum, 08-696 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar