Aktuellt om pensioner inför 2002

Aktuellt om pensioner inför 2002 Inför årsskiftet aktualiseras en rad pensionsfrågor. AMF Pension gör här en snabb genomgång av dessa frågor. Premiepensionen I januari/februari kommer ytterligare 19 miljarder kronor från ca 5 miljoner människor att placeras. Detta gäller inkomster intjänade under 2000. Det orangea kuvertet kommer senare vilket ger mindre möjlighet till överblick av pensionskapitalet. Före 31 januari måste man ha anmält till försäkringskassan om man vill föra över premiepensionsrätter. Överföringen gäller för samma år som rätterna tjänas in. Samma datum gäller också om man vill föra över barnårsrätter. Då gäller det för rätter som tjänats in året före anmälan. - År 2001 var det inte ens tvåtusen personer som utnyttjade möjligheten att föra över premiepensionsrätter. Att föra över premiepensionsrätter kostar 14 kronor per hundralapp. Den gemensamma familjeekonomin påverkas inte så mycket, men den som tar emot överföringen får en högre pension, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension. Tjänstepensioner Privatanställda arbetare (Avtalspension SAF-LO) intjänandeåldern sänks från 22 år till 21 år. Försäkringscentralen FORA kan lämna uppgifter om hur många som berörs i slutet av januari. Offentliganställda (PFA) From 1 januari 2002 kommer anställda (ej tjänstemän) inom kommun och landsting att få pensionsrätt oberoende av anställningsform. Även de timanställda och de som jobbar deltid, (under 40 procent av en heltid) eller på vikariat kommer att få pensionsrätt. Ca 40.000 anställda berörs. Premievolymen för dessa uppgår till ca 120 miljoner. Under hösten har ca 95.000 valblanketter nått nyanställda offentliganställda. Senast den 31 december ska de nya väljarna inom PFA- 98 ha skickat in blanketterna till valcentralerna. Pengarna placeras i slutet av mars hos respektive försäkringsbolag. Premierna uppgår till ca 500 miljoner. - Om man har bytt arbetsgivare är det viktigt att välja om, det automatiska alternativet är annars en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA, säger Anna Allerstrand. - Privatanställda tjänstemän (ITPK) Parterna PTK och Svenskt Näringsliv har fortfarande inte kommit i mål med ett nytt avtal för de 680.000 privatanställda tjänstemännen. - PTK tycks inte kunna samla ihop sina olika intressen - och följden blir att alla missgynnas, men visstids- och deltidsanställda allra mest. En ny EU-lag nästa år kommer dock att förhindra diskriminering av dem som inte arbetar heltid, säger Anna Allerstrand. Statligt anställda (PA91) Avtalsparterna är nu inne i intensiva förhandlingar och har som mål att nå ett avtal före 1 januari 2002, i syfte att åstadkomma ett pensionsval för statsanställda till hösten. Privat pensionssparande - Liksom tidigare år kan man göra avdrag i nästa års deklaration för de premier som betalats in före årsskiftet. För de allra flesta är ett privat pensionssparande ett bra komplement till den allmänna pensionen. Det kan ju också vara bra att ha ett allmänt avdrag som leder till lägre beskattning, och som gör att man kanske kan spara mer än vad man annars skulle ha råd med. Vad som sker är att man skjuter upp en viss del av beskattningen till tiden som pensionär, säger Anna Allerstrand. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs all vinst går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden För mer information: Anna Allerstrand 070-519 24 60, eller Conny Johanson, pressansvarig, 070-216 23 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00230/bit0001.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar