AMF Ägarstyrningsrapport 2017

I AMFs Ägarstyrningsrapport, som i år publiceras för femte året i rad, beskrivs viktiga principer för och exempel på det arbete som AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2017. AMF är den femte största ägaren på Stockholmsbörsen och finns representerade i 27 valberedningar. Under våren har AMF deltagit vid 44 årsstämmor. 


– För oss på AMF är det viktigt med transparens och öppenhet kring hur vi använder det inflytande som våra sparares pengar för med sig. Att årligen publicera två rapporter om vårt arbete med ägarstyrningsfrågor – en med fokus på Sverige och en som behandlar våra utländska innehav – är ett viktigt sätt att tydliggöra vad vi står för, vilken typ av frågor vi driver och vad vi har uträttat, säger Anders Oscarsson, Ägaransvarig och aktiechef AMF.

I årets rapport redogörs bland annat för AMFs inställning till individuell röstning, och hur arbetet för mer jämställda styrelser fortskridit. Även AMFs agerande i samband med två uppmärksammade händelser kopplade till Intrum Justitia och Rezidor Hotel Group beskrivs.

AMF förvaltar närmare 580 miljarder kronor åt runt 4 miljoner sparare. Runt 150 miljarder kronor är placerade på Stockholmsbörsen. Det innebär ett stort ansvar, och en viktig möjlighet att påverka bolagen.

För frågor kontakta: 

Annelie Götbring, kapitalförvaltningen AMF, 070-601 82 48, annelie.gotbring@amf.se

Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

För oss på AMF är det viktigt med transparens och öppenhet kring hur vi använder det inflytande som våra sparares pengar för med sig. Att årligen publicera två rapporter om vårt arbete med ägarstyrningsfrågor – en med fokus på Sverige och en som behandlar våra utländska innehav – är ett viktigt sätt att tyddliggöra vad vi står för, vilken typ av frågor vi driver och vad vi har uträttat.
Anders Oscarsson, Ägaransvarig och aktiechef AMF