AMF Ägarstyrningsrapport utland 2016

AMF förvaltar 114 miljarder kronor placerade i utländska aktier åt runt 4 miljoner sparare. För andra året i rad presenteras en rapport som beskriver centrala principer och viktiga delar i arbetet med att tillvarata och använda det inflytande som de utländska innehaven medför. Rapporten innehåller även konkreta exempel på bolagsdialoger som förts under året, och en beskrivning av hur AMF förbättrat möjligheten att rösta på utländska bolagsstämmor genom en elektronisk plattform.

I Ägarstyrningsrapport utland 2016 redogörs för hur AMF väljer ut utländska aktier med stöd av det globala referensindexet MSCI ACWI ESG, och hur innehaven årligen gås igenom av externa specialister. Internationell samverkan, och viktiga internationella överenskommelser och principer redovisas, liksom hur AMF mäter aktieportföljens växthusgasutsläpp.

– Under 2016 stärkte vi våra möjligheter att ta tillvara vårt inflytande i de utländska bolagen genom att upprätta en elektronisk plattform som underlättar för oss att till en låg kostnad rösta vid bolagsstämmor runt om i världen. Det gjorde att vi under året kunde rösta vid 237 stämmor, i sammanlagt 3 209 stämmopunkter, säger Anders Oscarsson, Aktiechef och ägaransvarig AMF. 

Rapporten beskriver även ett antal konkreta exempel på hur AMF under 2016 via direkt dialog arbetat för att samla in kunskap och påverka bolag i en positiv riktning. Totalt sett har förvaltarteamet under året lyft  över 200 frågor kring miljö, bolagsstyrning och sociala frågor med de utländska bolagen.

– I grunden har vi samma utgångspunkter för de utländska innehaven som för de svenska. Vi vill vara en ansvarsfull, transparent och aktiv investerar som hela tiden strävar efter att göra det vi tror är långsiktigt bäst för våra sparare. Samtidigt ser styrsystem, praxis och kultur olika ut i olika länder, vilket gör att arbetet tar sig lite andra uttryck, säger Anders Oscarsson, Aktiechef och ägaransvarig AMF.

För frågor kontakta:

Annelie Götbring, Kapitalförvaltningen AMF, 070-601 82 48, annelie.gotbring@amf.se 

Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 550 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under 2016 stärkte vi våra möjligheter att ta tillvara vårt inflytande i de utländska bolagen genom att upprätta en elektronisk plattform som underlättar för oss att till en låg kostnad rösta vid bolagsstämmor runt om i världen. Det gjorde att vi under året kunde rösta vid 237 stämmor, i sammanlagt 3 209 stämmopunkter.
Anders Oscarsson, Aktiechef och ägaransvarig AMF
I grunden har vi samma utgångspunkter för de utländska innehaven som för de svenska. Vi vill vara en ansvarsfull, transparent och aktiv investerar som hela tiden strävar efter att göra det vi tror är långsiktigt bäst för våra sparare. Samtidigt ser styrsystem, praxis och kultur olika ut i olika länder, vilket gör att arbetet tar sig lite andra uttryck.
Anders Oscarsson, Aktiechef och ägaransvarig AMF