AMF ansluter sig till Fullmaktskollen

AMF har anslutit sig till Fullmaktskollen, en digital tjänst som hanterar fullmakter för pensioner och livförsäkringar. Fullmaktskollen.se gör det enkelt för privatpersoner och företag att få överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. I tjänsten går det också att skriva under fullmakter och återkalla dem.

– Möjligheten att samla sina fullmakter på ett ställe förenklar för våra kunder att hantera sin pension. Det är positivt och ligger i linje med AMFs uppdrag att ständigt hitta nya vägar för att göra saker enklare, bättre och effektivare, säger Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF.  

Fullmaktskollen.se drivs av Fullmaktskollen i Sverige AB. Syftet med Fullmaktskollen är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag att få överblick över sina fullmakter och dess giltighetstid. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och företag.

– Ett samarbete med Fullmaktskollen ökar transparensen och skapar trygghet för våra kunder. Vi hoppas nu att fler bolag i branschen ansluter sig så att vi tillsammans kan förenkla för spararna, säger Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF.    

För mer information, kontakta:
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Möjligheten att samla sina fullmakter på ett ställe förenklar för våra kunder att hantera sin pension. Det är positivt och ligger i linje med AMFs uppdrag att ständigt hitta nya vägar för att göra saker enklare, bättre och effektivare.
Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF
Ett samarbete med Fullmaktskollen ökar transparensen och skapar trygghet för våra kunder. Vi hoppas nu att fler bolag i branschen ansluter sig så att vi tillsammans kan förenkla för spararna.
Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF