AMF Fonder sänker avgiften på AMF Aktiefond Småbolag

AMF Fonder sänker från och med den 1 oktober avgiften på AMF Aktiefond Småbolag från 0,60 procent till 0,40 procent gällande fritt fondsparande. Det innebär att samtliga AMF Fonders aktie- och blandfonder har en avgift på 0,40 procent och samtliga räntefonder en avgift på 0,10 procent. AMF Fonders ambition är att alltid ha konkurrenskraftiga avgifter. Därför belastas inte heller fonderna av analyskostnaderna sedan årsskiftet utan de betalas av fondbolaget.

– Det känns bra att inleda hösten med ytterligare en avgiftssänkning till våra kunder inom fritt fondsparande. Avgiften har mycket stor betydelse då man sparar på lång sikt. Våra låga avgifter gör att vi säkerställer att fonderna har de bästa förutsättningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Även de som har fonden inom PPM kommer att erhålla en lägre avgift, säger Jonas Eliasson, vd AMF Fonder.

Ansvarig förvaltare för AMF Aktiefond Småbolag är Angelica Hanson. Fonden investerar primärt i mindre och medelstora bolag i Sverige men kan även investera i bolag i övriga Norden. AMF Aktiefond Småbolag investerar idag aktivt i cirka 130 bolag.

– Jag letar aktivt efter intressanta bolag vars affärsidé håller över tid. Det är ett envist arbete men också otroligt spännande att upptäcka nya lovande bolag och följa deras utveckling. Jag är glad att vi nu kan sänka avgiften för alla kunder som valt och i framtiden väljer att investera i fonden, säger Angelica Hanson, fondförvaltare.
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

För mer information, kontakta:
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns bra att inleda hösten med ytterligare en avgiftssänkning till våra kunder inom fritt fondsparande. Avgiften har mycket stor betydelse då man sparar på lång sikt. Våra låga avgifter gör att vi säkerställer att fonderna har de bästa förutsättningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Även de som har fonden inom PPM kommer att erhålla en lägre avgift.
Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
Jag letar aktivt efter intressanta bolag vars affärsidé håller över tid. Det är ett envist arbete men också otroligt spännande att upptäcka nya lovande bolag och följa deras utveckling. Jag är glad att vi nu kan sänka avgiften för alla kunder som valt och i framtiden väljer att investera i fonden.
Angelica Hanson, förvaltare AMF Fonder