AMF investerar 1,5 miljarder kronor i Anticimex

AMF har slutit avtal om att investera 1,5 miljarder kronor i Anticimex. Investeringen, som är ett led i diversifieringen av AMFs portfölj, sker i en mix av stam- och preferensaktier.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Anticimex. AMF:s starka finansiella ställning, i kombination med den långsiktighet som ligger i vårt uppdrag som tjänstepensionsbolag, gör det möjligt för oss att genomföra den här typen av större investeringar i olistade företag. Det förbättrar vår riskspridning, och stärker våra möjligheter att generera en bra avkastning åt våra sparare även i en lågavkastande miljö, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF. 

Anticimex har visat tillväxt varje år sedan grundandet 1934, och har utvecklats från ett svenskt familjeföretag till ett internationellt framgångsrikt bolag med runt 4000 anställda i 17 länder. Verksamheten är inriktad på att skapa sunda och hälsosamma miljöer, och genom att kontinuerligt utveckla nya erbjudanden har företaget skapat en bred portfölj med tjänster som ger privatpersoner och företag en tryggare vardag. Anticimex ägs sedan 2012 av EQT.

 Investeringen i Anticmex har potential att bli en riktigt bra långsiktig affär för våra sparare. Vi har granskat bolaget och marknaden noggrant, och träffat viktiga nyckelpersoner inom företaget. Vår bild är att Anticimex är ett välskött stabilt svenskt bolag som har goda möjligheter att fortsätta utvecklas och expandera, inte minst i spåren av en fortsatt global urbanisering och ett ökat resande. Vi ser fram emot att få följa Anticimex på närmare håll, säger Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF.

 

 

SEB Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till AMF i transaktionen.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Anticimex. AMF:s starka finansiella ställning, i kombination med den långsiktighet som ligger i vårt uppdrag som tjänstepensionsbolag, gör det möjligt för oss att genomföra den här typen av större investeringar i olistade företag. Det förbättrar vår riskspridning, och stärker våra möjligheter att generera en bra avkastning åt våra sparare även i en lågavkastande miljö.
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
 Investeringen i Anticmex har potential att bli en riktigt bra långsiktig affär för våra sparare. Vi har granskat bolaget och marknaden noggrant, och träffat viktiga nyckelpersoner inom företaget. Vår bild är att Anticimex är ett välskött stabilt svenskt bolag som har goda möjligheter att fortsätta utvecklas och expandera, inte minst i spåren av en fortsatt global urbanisering och ett ökat resande. Vi ser fram emot att få följa Anticimex på närmare håll.
Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF