AMF Pension får två vice VD

AMF Pension får två vice VD AMF Pensions styrelse beslutade vid sitt möte den 5 december 2000 att utse två vice verkställande direktörer i AMF Pension. Tor Marthin, blir vice verkställande direktör med fortsatt ansvar för kapitalförvaltningen. Tor Marthin är sedan 1991 finanschef på AMF Pension. Ingvar Skeberg, blir vice verkställande direktör med fortsatt ansvar för Marknad och Försäljning. Ingvar Skeberg har varit anställd inom AMF Pension sedan juni 1998, som marknads- och försäljningsdirektör. Pensionsbolaget AMF Pension förvaltar närmare 209 miljarder kronor. Därmed är vi en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. Vårt mål är att ge största möjliga värdetillväxt, en bra pension helt enkelt. Det åstadkommer vi genom låga kostnader och hög avkastning samtidigt som vi erbjuder en trygg förvaltning. AMF Pension ägs till lika delar av SAF och LO. Det innebär att vi är ett ömsesidigt bolag där allt överskott går direkt till kunderna. Vi förvaltar tjänstepensioner och erbjuder även privat pensionssparande och fondsparande. AMF Pension blev det näst mest valda alternativet i premiepensionsvalet. För ytterligare information: kontakta VD Christer Elmehagen på 0707-307000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar