AMF Pension höjer räntorna

AMF Pension höjer räntorna AMF Pension höjer den garanterade räntan i traditionella försäkringar, samt återbäringsräntan till 3,5 procent före skatt och avgifter den 1/1 2002. Garanterad ränta, återbäringsränta och konsolidering är viktiga begrepp i den traditionella försäkringen, den vanligaste formen av tjänstepension. - Vår konsolidering är förhållandevis stark, och eftersom våra riktlinjer nu anger en höjning av den garanterade räntan passar vi samtidigt på att höja även återbäringsräntan för kunderna, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension. De pengar spararen sätter in under arbetslivet förvaltas med en garanterad ränta (from 1/1 2002: 3,5 procent före skatt och avgifter). Om tiderna är goda och förvaltaren gör ett bra jobb kan spararen få en högre s.k. återbäringsränta. Den traditionella försäkringen förekommer ofta som alternativ till fondförsäkring i de olika tjänstepensionssystemen och privat pensionssparande. Till skillnad från fondsparande kan belopp som en gång satts in i traditionell försäkring inte minska i värde. Återbäringsränta (fr o m 1/1 2002: 3,5 procent) används inom traditionell försäkring för att fördela ut avkastningen i kapitalförvaltningen till försäkringstagarna. Återbäringsräntans storlek varierar, eftersom resultatet av förvaltningen varierar. När återbäringsräntan är högre än den garanterade räntan fördelas överskottet ut till försäkringstagarna. Det överskottet, återbäringen, är inte garanterat utan är en del av bolagets riskkapital och kan användas för att täcka förlust i bolaget. - Kunder med traditionell försäkring har under året sett återbäringsräntan falla från höga nivåer ned till 3 procent. Eftersom ca hälften av livbolagens tillgångar varit placerade i aktier så har sjunkande börskurser påverkat bolagens överskott. Men snittet på återbäringsräntan i år visar ändå på en positiv utveckling. AMF Pensions snittåterbäring för hela 2001 blir ca 10 procent. Det är betydligt bättre än vad många aktiefonder åstadkommit hittills i år, säger Christer Elmehagen. Den kollektiva konsolideringsgraden visar om bolaget har tillgångar som täcker pensionsåtagandena. Värdet 100 procent i konsolideringsgrad innebär att tillgångarna täcker pensionsåtagandena. AMF Pension strävar efter ett snitt på 115 procent, och ligger nu på 109 procent (30/11). Sänkningarna av återbäringsräntan under året har gjorts i syfte att upprätthålla en god konsolideringsnivå. Finansinspektionen följer nu månadsvis livbolagens konsolideringsgrad: www.fi.se/finansinsp/kollkonsolidering.asp För mer information: Christer Elmehagen, VD AMF Pension 070-307 000, eller Conny Johanson, pressansvarig, 070-216 23 16 Definitioner: Den garanterade räntan på 3,5 procent (fr o m 1/1 2002) ligger till grund för beräkning av det garanterade värdet i försäkringen. Återbäringsränta speglar värdet på pensionskapitalets - försäkringens - tillväxt. Återbäringen ökar värdet på försäkringen, men är endast fördelad tills vidare och inte garanterad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00210/bit0001.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar