AMF Pension köper fastigheter för 1,8 miljarder

AMF Pension köper fastigheter för 1,8 miljarder AMF Pension och Skanska genomför stora fastighetsaffärer i Stockholm och Göteborg. AMF Pension köper fem fastigheter i Stockholm och en fastighet i Göteborg för 1.840 miljoner kronor. Samtidigt säljs en kontors- och industrifastighet i Rotebro för 100 miljoner kronor. - Förvärven är en del i vår strategi att utöka fastighetsportföljen, säger fastighetschef Tom Jensen. Skanskafastigheterna passar väl in i AMF Pensions nuvarande fastighetsbestånd såväl vad avser belägenhet, kvalitet som hyresgästsammansättning. I Stockholm förvärvas tre fastigheter på Södermalm i kv Trumman och kv Vattenpasset vid Rosenlundsgatan/Magnus Ladulåsgatan. Bland större kontorshyresgäster märks Nyman & Schultz, Finansförbundet och S-E-B kort. I Danderyd förvärvas två fastigheter inom kv Trekanten, bl.a Skanskas tidigare huvudkontor, som efter en genomgripande ombyggnad är uthyrd till Intentia International AB. I Göteborg köps en nybyggd fastighet i Gårda som är uthyrd till EHPT - Ericssson Hewlett- Packard Telecommunications AB. Samtliga kontorsfastigheter håller en hög modern standard och är välbelägna i av AMF Pension prioriterade områden. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan exkl. garage till ca 93.000 m2. Fastigheterna är fullt uthyrda. Ytterligare information lämnas av fastighetschef Tom Jensen, 08/696 3117, 070/588 4569 eller finanschef Tor Marthin, 08/696 3105 eller 070/601 9354. Fotnot: AMF Pension har som mål att uppnå en långsiktig hög avkastning på sin placeringsportfölj. I syfte att erhålla en stabil avkastning utgör fastigheter ett viktigt inslag i placeringsstrategin. AMF Pensions tillgångar uppgår till ca 200 miljarder varav fastigheter utgör ca 10 miljarder eller 5 procent vilket understiger det uppsatta målet för fastighetsandelen i portföljen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01180/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar