AMF Pension kräver ökad öppenhet av börsbolagen

Ny ägarpolicy antagen: AMF Pension kräver ökad öppenhet av börsbolagen AMF Pensions styrelse har antagit en ny ägarpolicy som innebär väsentligt höjda krav på tydlighet och öppenhet i de bolag där AMF Pension äger aktier. - Det pågår en intensiv debatt just nu om hur börsbolagen har styrts och ska styras i framtiden. AMF Pension är en av börsens största aktieägare och vi deltar aktivt i den diskussionen, säger Tor Marthin, vice VD i AMF Pension. - Nyckelordet är "öppenhet". Vi måste vara tydliga med vilka krav vi har gentemot börsbolagen. Och börsbolagen måste vara så öppna som det bara är möjligt gentemot aktieägarna för att dessa ska kunna utvärdera styrelsernas och ledningarnas insatser på ett rättvisande sätt. I den nya ägarpolicyn har AMF Pension bland annat skärpt och preciserat kraven på hur: * ersättning till styrelse och verkställande ledning redovisas, exempelvis nöjer sig AMF Pension inte med kvantitativa redogörelser utan vill även att de principer som legat till grund för ersättningen beskrivs * aktierelaterade incitamentsprogram redovisas. AMF Pension vill bland annat att styrelsen förklarar hur programmet ska skapa mervärde för aktieägarna * formerna för samarbetet mellan styrelsen och revisorerna redovisas för ägarna * precisering av styrelsesammansättning; bl a att VD inte ska ingå i styrelsen, samt en god balans mellan män och kvinnor - Ersättningar och incitamentsprogram är en av de hetaste frågorna och kanske det område där det riktats hårdast kritik mot bolagen. Därför har vi bland annat infogat två nya avdelningar i ägarpolicyn som utförligt behandlar de här frågorna ur ett ägarperspektiv, säger Tor Marthin. AMF Pension har cirka 180 miljarder kronor under förvaltning. Ca en tredjedel är placerat i aktier, varav ungefär hälften på Stockholmsbörsen. Vid årsskiftet 2001/2002 var AMF Pension den sjätte största ägaren på Stockholmsbörsen. Den nya ägarpolicyn finns tillgänglig i sin helhet på www.amfpension.se/foretag under Rubrikerna "Pressrum"-"Bakgrundsfakta". För mer information: Tor Marthin, vice VD AMF Pension, tel 070-601 93 54, eller Conny Johanson, Chef Information, tel 070-216 23 16. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar