AMF Pension sänker återbäringsränta

AMF Pension sänker återbäringsränta Från och med 1:a februari 2001 sänker AMF Pension återbäringsräntan för den traditionella försäkringen i Avtalspension SAF-LO, som under ett par månader varit 28,2 procent. Den nya återbäringsräntan för Avtalspension SAF-LO blir 20,2 procent. AMF Pension får genom detta en gemensam nivå på återbäringsräntan för alla produkter i bolaget, något som eftersträvats. - Trots att vi vid inledningen av förra året höjde återbäringsräntan i Avtalspension SAF-LO till 25 procent kvarstod den mycket höga konsolideringen i bolaget under hela året och vi låg över det intervall som vi beslutat skall gälla för konsolideringsnivån. I ett sådant läge bör åtgärder vidtas vilket också förespråkades av Finansinspektionen. Detta är bakgrunden till den mycket höga nivå som infördes den 1:a december förra året. Nu har vi genom den höga återbäringen och börsutvecklingen nått vårt mål och befinner oss inom vårt beslutade konsolideringsintervall. Glädjande nog har vi fortfarande den högsta återbäringsräntan även efter sänkningen, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension. AMF Pension befinner sig nu i det normala intervall för konsolidering som bolaget skall ha. Återbäringsräntan är den ränta som pensionssparare får på pensionssparande som sker i en traditionell försäkring. AMF Pension ger, efter den aktuella sänkningen, 20,2 procent i återbäringsränta i alla traditionella försäkringar som tecknas hos bolaget: AMF Privat, ITPK, PFA- 98 och Avtalspension SAF-LO. - Vårt traditionella sparande är fortfarande mycket konkurrenskraftigt med tanke på den svaga utveckling som börsen har. Om börsutvecklingen håller i sig en längre tid så blir det givetvis aktuellt med en ny översyn, säger VD Christer Elmehagen. För mer information: kontakta VD Christer Elmehagen 08-696 31 30 eller 0707-307 000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar