AMF Pension sänker återbäringsräntan

AMF Pension sänker återbäringsräntan AMF Pension sänker återbäringsräntan i traditionella försäkringar den 1/4 2003 från 1,0 till 0,5 procent (gäller både gamla och nya avtal). Återbäringsränta och garanterad ränta är viktiga begrepp i den traditionella försäkringen, den vanligaste formen av tjänstepension. - AMF Pension har den högsta konsolideringen just nu av de konkurrensutsatta livbolagen.Trots det så sänker vi återbäringsräntan till 0,5 procent. Det gör vi för att möta Finansinspektionens krav på att inom tre år nå nedre konsolideringsintervallet på 105. Enligt vår policy ska vi även nå målintervallet 115 inom tre år. Sänkningen är ett sätt att skapa trygghet för våra sparare, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension. - Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de som har en traditionell försäkring alltid får tillbaka minst insatt belopp plus den garanterade räntan. Det väsentliga för spararen är hur återbäringsräntan utvecklas under längre perioder, eftersom pensionssparande vanligen sträcker sig över flera decennier. Under de fyra åren 1999-2002 var exempelvis återbäringsräntan i AMF Pension 13,5 procent i snitt. Detta till skillnad mot fondförsäkring där det sparade beloppet kan minska. Något som har drabbat de flesta fondförsäkrade de senaste åren, säger Christer Elmehagen. De pengar spararen sätter in under arbetslivet förvaltas med en garanterad ränta (f.n. 3,25 procent före skatt och avgifter). Den traditionella försäkringen förekommer ofta som alternativ till fondförsäkring i de olika tjänstepensionssystemen och privat pensionssparande. Till skillnad från fondsparande kan belopp som en gång satts in i traditionell försäkring inte minska i värde. - För ett försäkringsbolag är försiktighet en dygd och AMF Pension har just nu mer än dubbelt så mycket pengar som vi behöver för att klara våra garanterade åtaganden. Den finansiella krisen världen över är nästan värre än på 20- och 30-talen så det är naturligt att återbäringsräntan tillfälligt påverkas, säger Christer Elmehagen. Återbäringsränta används inom traditionell försäkring för att fördela ut avkastningen i kapitalförvaltningen till försäkringstagarna. Återbäringsräntans storlek varierar, eftersom resultatet av förvaltningen varierar. När återbäringsräntan är högre än den garanterade räntan fördelas överskottet ut till försäkringstagarna. Det överskottet, återbäringen, är inte garanterat utan är en del av bolagets riskkapital och kan användas för att täcka förluster i bolaget. Den garanterade räntan på f.n. 3,25 procent ligger alltså till grund för beräkning av det garanterade värdet - minimivärdet - i försäkringen medan återbäringsräntan speglar värdet på pensionskapitalets - försäkringens - tillväxt. Återbäringen ökar värdet på försäkringen, men är endast fördelad tills vidare och inte garanterad. För mer information: Christer Elmehagen, VD AMF Pension 0707-307 000, eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16 Fotnot: AMF Pensions konsolidering är 94 % (28/2 2003), solvensgrad 228 %, solvenskvot 31,7 (solvensen per den 31/12 2002) - konsolideringsintervall 105-125, målintervall 115 Statistik om återbäringsräntor: http://www.forsakringsforbundet.com/common/browse.asp?id=1610 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01160/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar