AMF Pensions fonder GIPS-certifierade

AMF Pensions fonder GIPS-certifierade AMF Pensions fonder har under hösten blivit GIPS-certifierade. GIPS (Global Investment Performance Standard) är en internationellt erkänd kvalitetsstandard som sätter riktlinjer för hur kapitalförvaltare ska presentera och beräkna sitt resultat. Syftet med GIPS-certifieringen är att underlätta för i första hand de institutioner som handlar upp kapitalförvaltningstjänster och som vill jämföra olika förvaltares resultat. För privatpersoner kan framförallt den kvalitetsstämpel som certifieringen medför vara värdefull. Standarden kan användas på all kapitalförvaltningsverksamhet, som till exempel fondförvaltning. - AMF Pension månar om att erbjuda fonder av toppklass i alla avseenden. Med GIPS-certifiering säkerställs att alla delar av det interna arbetet håller högsta klass och att kunderna vet att det resultat vi presenterar är rättvisande, säger Fredrik Nordström, VD AMF Pensions fondbolag. Ibland kan det vara svårt att jämföra olika förvaltares resultat. De kanske använder olika index och genomför värdering vid olika tidpunkter, eller så kan fondavgifterna påverka avkastningen. Fondbolagens förening har sedan lång tid fastställt rekommendationer för hur fondernas resultat ska beräknas och presenteras men med GIPS erhålls en internationell standard för all kapitalförvaltning. - Det gör det lättare för exempelvis företag som ska handla upp pensionslösningar för sina anställda, säger Fredrik Nordström. Standarden har utarbetats av AIMR (Association for Investment Management and Research) tillsammans med den europeiska analytikerföreningen EFFAS (The European Federation of Financial Analysts' Societies). GIPS omfattar huvudsakligen fem olika områden; indatakrav, beräkningsmetoder, definition av komposit (uppdrag med liknande investeringsprofil), tilläggsinformation och rapportering. Standarden medför att värderingen följer fastställda principer så att rätt siffror, vid rätt tidpunkt används i rätt beräkningsmodeller för att värdering och avkastningsberäkning ska bli helt korrekt. För ytterligare information: kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pensions fondbolag 070-219 35 20 eller Conny Johanson, pressansvarig AMF Pension, på tel. 070-216 23 16. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs all vinst går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00550/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00550/bit0001.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar