AMF Pensions halvårsrapport 2004

AMF Pensions halvårsrapport 2004 AMF Pensions totalavkastning 4,3 procent Totalavkastningen på AMF Pensions placeringstillgångar uppgick till 4,3 (5,8) procent för årets första sex månader - bättre än snittet för branschen som är 4,0 procent enligt Finansinspektionen. AMF Pensions resultat för perioden jan-juni 2004 ökade till 7,9 (2,8) miljarder kronor. Marknadsvärdet på bolagets totala placeringstillgångar har per 2003-12-31 ökat från 197 till 210 miljarder kronor. -AMF Pension har återigen haft en starkare kapitalavkastning än genomsnittet. En fortsatt positiv utveckling kommer att möjliggöra höjd återbäringsränta. Glädjande för kunderna är också att den kollektiva konsolideringsnivån fortsätter öka, samt att vi har livbolagsbranschens lägsta driftskostnader, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension. Kapitalförvaltningen inom AMF Pension visar positiva siffror för perioden jan-jun 2004 efter periodens börsuppgång. Enligt resultaträkningen var den totala kapitalavkastningen 8,6 (10,3) miljarder kronor för traditionell försäkring. Avkastningen på aktieportföljen blev 8,1 (7,9) procent. På svenska aktier var totalavkastningen 10,8 (10,5) procent och på utländska aktier 5,0 (4,7) procent. Totalavkastningen för räntebärande placeringar uppgick till 1,8 (5,0) procent. -Vår satsning på företagsaffären fortsätter skapa goda premieinkomster. AMF Pension blev en av tre leverantörer när fem storföretag upphandlade sina s.k. tiotaggarförsäkringar för 11 000 anställda, säger Christer Elmehagen. AMF Pensions driftskostnader (inklusive skaderegleringskostnader) i relation till de totala tillgångarnas genomsnittliga marknadsvärde uppgår till 0,19 (0,20) procent. Den traditionella försäkringen svarade för 0,19 (0,19) procent. Den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämda pensioner uppgick vid halvårsskiftet till 107 (100) procent och för förmånsbestämda till 130 (121) procent. Sedan samma period förra året har det kollektiva konsolideringskapitalet för premiebestämda försäkringar ökat med 8,4 miljarder kronor och uppgick till 8,5 (0,1) miljarder kronor. Kollektivt konsolideringskapital för förmånsbestämda försäkringar ökade och uppgick till 10,2 (7,5) miljarder kronor. Återbäringsräntan har under halvårsperioden varit 2,79 procent, brutto före skatt och avgifter. Fr o m 1 februari 2004 höjdes återbäringsräntan till 3,0 procent, brutto. Länk till rapport: http://www.amfpension.se/upload/dokument/pdf/halvarsrapport_04.pdf Vid ytterligare frågor kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, tel 0707-307 000, eller Sarah McPhee, Chef Kapitalförvaltning AMF Pension, 070-601 89 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20330/wkr0001.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar