AMF säger nej till flytt av Nordeakoncernens säte

AMF har för avsikt att på bolagsstämman den 15 mars rösta nej till förslaget om flytt av Nordeakoncernens moderbolags säte från Sverige till Finland.

- Vi anser inte att det som anförts som huvudargument, en lägre resolutionsavgift, är en tillräcklig grund för att fatta ett så viktigt beslut. Vi har uppmärksammat det positiva beskedet om att svensk bolagskod ska följas även efter en eventuell flytt, och förstår att det kan finnas positiva aspekter med att uppfattas som en europeisk bank. I dagsläget anser vi dock inte att detta sammantaget ur ett aktieägarperspektiv väger tillräckligt tungt för att säga ja till förslaget.

Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera