AMF startar en ny fond – AMF Företagsobligationsfond

Måndagen den 1 oktober startar AMF Fonder en ny räntefond – AMF Företagsobligationsfond. Den nya fonden kommer att finnas tillgänglig såväl för kunder med sin tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF, som för dem som vill köpa fonden för sitt privata sparande. Fonden kommer i huvudsak att investera i värdepapper och finansiella instrument från företag med hög kreditvärdighet med en genomsnittlig bindningstid upp till ett år. Som korträntefond kan den ta något högre risk och därmed öka möjligheten till en bättre avkastning, samtidigt som den är trygg för sparare som investerar långsiktigt. I dagens ränteklimat är denna förstärkning ett bra komplement till AMF Fonders redan breda fondsortiment.

– Vi vill komplettera vårt räntefondsutbud, inte minst för våra fondförsäkringssparare, med en lite djärvare räntefond som kombinerar låg risk med en möjlighet till bättre avkastning. Fonden möter önskemålet om en god avkastning på sikt i en situation där börsen slår rekord samtidigt som räntorna är historiskt låga. Jag skulle säga att fonden passar väl för sparare med en tidshorisont som är längre än 2 år, säger Jonas Eliasson, vd AMF Fonder.

AMF Företagsobligationsfond förvaltas aktivt av Johan Moeschlin, som sedan tidigare ansvarar för samtliga AMF Fonders räntefonder. Den korta räntebindningstiden, på upp till ett år, i kombination med att uteslutande fokusera på obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet säkerställer en trygg utveckling, även om marknadsräntorna skulle börja stiga. 

– Det är alltid sunt att ha en bra riskspridning i sitt sparande. Om man har en del aktier och en del räntor kan det vara klokt att komplettera med en företagsobligationsfond med kort räntebindningstid. Det är ett sätt att få bra avkastning utan att utsättas för någon större ränterisk och bidrar till att man får ett företagsinslag på sina ränteplaceringar, säger Johan Moeschlin, förvaltare, på AMF Fonder. 

AMF Företagsobligationsfond har en årlig avgift på 0,10 procent och är från och med 1 oktober valbar för samtliga sparare som har sin kollektivavtalade tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF. Den är också tillgänglig på flera fondtorg, till en början hos Avanza och Nordnet i depå, Investeringssparkonto, Kapitalförsäkring och IPS.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

För mer information, kontakta:
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt över 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill komplettera vårt räntefondsutbud, inte minst för våra fondförsäkringssparare, med en lite djärvare räntefond som kombinerar låg risk med en möjlighet till bättre avkastning. Fonden möter önskemålet om en god avkastning på sikt i en situation där börsen slår rekord samtidigt som räntorna är historiskt låga. Jag skulle säga att fonden passar väl för sparare med en tidshorisont som är längre än 2 år.
Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
Det är alltid sunt att ha en bra riskspridning i sitt sparande. Om man har en del aktier och en del räntor kan det vara klokt att komplettera med en företagsobligationsfond med kort räntebindningstid. Det är ett sätt att få bra avkastning utan att utsättas för någon större ränterisk och bidrar till att man får ett företagsinslag på sina ränteplaceringar.
Johan Moeschlin, förvaltare, på AMF Fonder