AMFs delårsrapport januari-september 2018: Stark avkastning och ökad trygghet

AMF rapporterar en totalavkastning på 5,9 (5,8) procent och en solvensgrad på 203 (196) procent för perioden januari-september 2018. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring var under perioden 11 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 (6,4) procent, och 8,4 (6,4) procent under de senaste tio åren.

- Vi fortsatte under perioden vårt målmedvetna arbete med att skapa en god balans mellan möjligheten till avkastning under sparande, och trygghet under utbetalning. Mest påtagligt genom att vi tog fram ett förslag om stärkta garantier för huvuddelen av våra utbetalningskunder med traditionell försäkring. Höstens turbulenta utveckling tydliggör de fördelar som ett sparande med garanti, en långsiktig placeringshorisont, låga avgifter och en god riskspridning erbjuder. Inte minst i ett tuffare marknadsläge tror jag att det kommer bli allt tydligare att den traditionella pensionsförsäkringen står sig mycket väl mot andra sparformer för den som vill ha en bra och trygg pension, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under perioden stod aktieportföljen för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 13,3 procent. Avkastningen på den räntebärande portföljen var -0,6 procent, medan fastigheter avkastade 8,1 procent och alternativa tillgångar växte med 3,3 procent.

- Jag är nöjd med resultatet under perioden. Våra aktier, såväl de utländska som de svenska, utvecklades starkt, liksom vår fastighetsportfölj. Sedan dämpas givetvis känslan något av den turbulens och breda nedgång vi sett på världens börser under oktober. Det är svårt att säga om det handlar om en korrigering av marknaden, eller om det är början på en bredare nedgång. Vi följer givetvis utvecklingen noga och fortsätter vårt arbete med att diversifiera portföljen, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,11) procent. Premieinkomsten uppgick till 15,6 (15,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,9 (2,8) miljarder kronor. Resultatet uppgick till 33,5 (32,5) miljarder kronor. AMFs solvensgrad har sedan årsskiftet ökat med 7 procentenheter till 203 procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 135 (126) miljarder kronor.   

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 630 (596) miljarder kronor.

 

Nyckeltal Jan-sept 2018 Jan-sept 2017  
Totalavkastning (%) 5,9 5,8  
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,5 8,4  
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 8,1 6,4  
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* 0,11 0,11  
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03  
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 15 620 15 214  
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 33 478 32 500  
       
  Sept 2018 Dec 2017  
Solvensgrad (%)*** 203 196  
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 493 847 468 887  
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 135 294 125 808  
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 630 497 595 970  
       
* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11 %) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03 %) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.  
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,9 (2,8) miljarder kronor.  
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.  
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -3,1 (-0,7) miljarder kronor till periodens resultat.
 

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF, 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se

 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 630 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsatte under perioden vårt målmedvetna arbete med att skapa en god balans mellan möjligheten till avkastning under sparande, och trygghet under utbetalning. Mest påtagligt genom att vi tog fram ett förslag om stärkta garantier för huvuddelen av våra utbetalningskunder med traditionell försäkring. Höstens turbulenta utveckling tydliggör de fördelar som ett sparande med garanti, en långsiktig placeringshorisont, låga avgifter och en god riskspridning erbjuder. Inte minst i ett tuffare marknadsläge tror jag att det kommer bli allt tydligare att den traditionella pensionsförsäkringen står sig mycket väl mot andra sparformer för den som vill ha en bra och trygg pension.
Johan Sidenmark, vd AMF
Jag är nöjd med resultatet under perioden. Våra aktier, såväl de utländska som de svenska, utvecklades starkt, liksom vår fastighetsportfölj. Sedan dämpas givetvis känslan något av den turbulens och breda nedgång vi sett på världens börser under oktober. Det är svårt att säga om det handlar om en korrigering av marknaden, eller om det är början på en bredare nedgång. Vi följer givetvis utvecklingen noga och fortsätter vårt arbete med att diversifiera portföljen.
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF