AMFs nya reklam avslöjar hemligheten bakom Mona Lisas leende

Under hösten försöker AMF i sitt reklamkoncept reda ut varför Mona Lisa ler på den kända tavlan av Leonardo da Vinci. En gåta som många försökt lösa genom åren. Idéen som nu presenteras är att hon inte bara utlovades lön för att hon lät sig avbildas, utan även fick tjänstepension. Detta besked gör att hon drar på mungiporna en aning.

AMF vill öka medvetenheten om hur arbete, lön och pension hänger ihop. Den aktuella kommunikationsinsatsen med Mona Lisa är en del i ett långsiktigt arbete för att öka nyfikenheten, intresset och kunskapen om tjänstepensionen. Detta är extra angeläget när runt en tredjedel av den totala pensionen väntas komma från tjänstepensionen framöver. 

– Vi försöker med olika grepp att uppmärksamma människor på värdet av tjänstepension. Att den är kopplad till lönen och på sikt blir en allt viktigare del av pensionen, säger Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation AMF. 

Enligt aktuella undersökningar från AMF vill 7 av 10 svenskar ha mer kunskap om sin tjänstepension (Novus), och bara 5 av 10 vet hur mycket som sätts av till deras tjänstepension varje månad eller år (Demoskop). Hur mycket som sätts av är beroende av nivån på lönen, och vilket kollektivavtalsområde man tillhör.

– Det kan efter en tid i arbetslivet handla om mycket pengar så en ökad medvetenhet hoppas vi också kan vaccinera mot att hamna i sparformer som inte motsvarar ens preferenser, säger Cecilia Rosendahl-Lavén och pekar på den flyttrapport som AMF årligen tar fram där trenden över tid är att antalet omedvetna om att tjänstepensionen flyttats ökar, säger Cecilia Rosendahl-Lavén. 

Reklamkonceptet har tagits fram tillsammans med reklambyrå Forsman & Bodenfors. Filmerna med Mona Lisa finns att se på www.youtube.se/amf. Där finns även kortare informationsfilmer som på ett enkelt sätt förklarar hur tjänstepensionen fungerar.  

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi försöker med olika grepp att uppmärksamma människor på värdet av tjänstepension. Att den är kopplad till lönen och på sikt blir en allt viktigare del av pensionen.
Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation AMF
Det kan efter en tid i arbetslivet handla om mycket pengar så en ökad medvetenhet hoppas vi också kan vaccinera mot att hamna i sparformer som inte motsvarar ens preferenser.
Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation AMF