AMFs pensionärskunder: Livet är bättre nu

Talesättet ”det blir bättre med tiden” stämmer, i alla fall om man frågar AMFs pensionärskunder. Hela 93 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med livet som pensionär. För många verkar livet dessutom ha blivit markant bättre sedan de gått i pension – andelen som är mycket nöjda med livet ökar från strax under 30 procent innan pension till nästan 50 procent bland dem som är pensionärer. Det visar en undersökning bland nästan 17 000 av AMFs pensionärskunder.


När AMF frågade sina kunder som är pensionärer om varför de är nöjda var de främsta skälen att de hinner njuta mer av vardagen, att vardagen är mindre stressig samt att de har god hälsa. Bland de som inte är nöjda med pensionärslivet är dålig ekonomi/ oro för ekonomin den absolut vanligaste orsaken. För en av tio bottnar missnöjet i en sviktande hälsa.

– En överväldigande majoritet av pensionärerna säger att deras liv är lika bra eller bättre än före pensionen. Man är nog glad över att slippa väckarklockor och en inrutad tillvaro och istället fritt kunna ägna sig åt det man vill. Med stigande ålder tenderar man även att värdesätta god hälsa allt mer, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF. 

År 2018 blir ett bra år för de allra flesta av landets pensionärer. Då höjs både den allmänna pensionen och tjänstepensionen för stora grupper. De med låga inkomster får en uppräkning av garantipensionen och bostadstillägget eftersom prisbasbeloppet förändras och taket i bostadstillägget höjs. Dessutom får de flesta som är 65 år och äldre lägre skatt. Samtidigt är Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen mer försiktiga i prognoser om framtida avkastning vilket kan ha motsatt effekt på månadsbeloppen.

Att pensionerna ökar generellt nästa år har fyra av tio tillfrågade i AMFs undersökning koll på. Det är vanligare att män tror på höjd pension för 2018 än att kvinnor gör det. Var tredje tillfrågad tror att deras pension kommer att bli oförändrad. Nästan alla anser sig ha god eller mycket god uppfattning om hur mycket de får i pension varje månad. På frågan om pensionen räcker till är bilden däremot splittrad. Drygt en av tre tycker att den räcker men nästan var fjärde svarar att den inte alls gör det. Däremellan finns en stor grupp som svarar att de måste tänka sig för ibland. Kvinnor har lägre pensioner än män och det återspeglas i undersökningen där knappt var tredje kvinna uppger att pensionen inte räcker jämfört med knappt var femte man.

– Tidig pension ger lägre inkomst och pensionärer under 65 år känner i större utsträckning än andra att de vänder på slantarna. Det visar att överenskommelsen om höjd pensionsålder som presenterades häromveckan är viktig, säger Dan Adolphson.

Ett sätt att få ekonomin att gå runt den första tiden som pensionär är att ta ut hela eller delar av tjänstepensionen i snabb takt. På så sätt får individen tillfälligt mer i pension men när tjänstepensionen är slutbetalad väntar en lägre inkomst livet ut. Här är det viktigt att förstå och göra medvetna val. 

– Många som tar ut sin tjänstepension i snabb takt svarar att de vill njuta mer här och nu och de flesta av dem är nöjda med sitt val. Men även de som tar ut sin tjänstepension livet ut är nöjda och de har en mer positiv bild av att 2018 ger en påökning i plånboken, säger Dan Adolphson.

Undersökningen skickades per e-post till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre. Totalt 16 813 personer svarade (varav 60 procent män och 40 procent kvinnor) vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 22 procent. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Sarfati, Kommunikation AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se  

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 590 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

En överväldigande majoritet av pensionärerna säger att deras liv är lika bra eller bättre än före pensionen. Man är nog glad över att slippa väckarklockor och en inrutad tillvaro och istället fritt kunna ägna sig åt det man vill. Med stigande ålder tenderar man även att värdesätta god hälsa allt mer.
Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
Tidig pension ger lägre inkomst och pensionärer under 65 år känner i större utsträckning än andra att de vänder på slantarna. Det visar att överenskommelsen om höjd pensionsålder som presenterades häromveckan är viktig.
Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
Många som tar ut sin tjänstepension i snabb takt svarar att de vill njuta mer här och nu och de flesta av dem är nöjda med sitt val. Men även de som tar ut sin tjänstepension livet ut är nöjda och de har en mer positiv bild av att 2018 ger en påökning i plånboken.
Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF