AMFs totalavkastning 1,3 procent helåret 2018

AMF rapporterar en totalavkastning på 1,3 (7,9) procent för helåret 2018, och en solvensgrad på 182 (196) procent. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring låg under perioden på 12 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 6,8 (8,5) procent och 7,6 (6,7) procent under de senaste tio åren.

- Året präglades av tecken på en begynnande avmattning, samtidigt som handelskrig och politisk oro skapade osäkerhet på de finansiella marknaderna. I det ljuset, och mot bakgrund av senhöstens kraftiga börsfall, är jag nöjd med att vi kunde säkra en positiv avkastning för helåret. Det är ett kvitto på att vår strategi inriktad bland annat mot att hela tiden jobba aktivt med vår allokering, och på att öka andelen tillgångar som inte tenderar att korrelera med aktiemarknaden, som fastigheter och infrastruktur, är verkningsfull, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under året stod fastighetsportföljen för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 12,4 procent, medan avkastningen på alternativa tillgångar låg på 4,1 procent. Såväl aktier som räntebärande hade negativ avkastning.

- I tider av ekonomisk avmattning blir betydelsen av låga avgifter för ett långsiktigt sparande som det till pensionen särskilt påtaglig. Därför är jag glad över att vi under 2018 kunde genomföra en bred och omfattande avgiftssänkning för de runt 400 000 kunder som valt att spara i en fondförsäkring hos AMF. Det kändes som ett naturligt steg efter det att vi de senaste åren halverat avgiften för den genomsnittlige spararen med traditionell försäkring. Jag är även stolt över att vi hade möjlighet att öka tryggheten för runt en halv miljon sparare under utbetalning 2018, genom att avsätta drygt 11 miljarder kronor till stärkta garantier, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,11) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,5 (16,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,3 (3,3) miljarder kronor. Solvensgraden sjönk till 182 (196) procent efter att 11,2 miljarder kronor avsatts till en garantiförstärkning under året.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 122 (126) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 590 (596) miljarder kronor.

Samtliga siffror är preliminära fram till styrelsebeslut den 14 mars varefter fullständig årsredovisning publiceras.

 

Nyckeltal Jan-dec 2018 Jan-dec 2017  
Totalavkastning (%) 1,3 7,9  
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 6,8 8,5  
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 7,6 6,7  
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,12 0,11  
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,03  
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)* 16 526 16 231  
       
       
  Dec 2018 Dec 2017  
Solvensgrad (%)** 182 196  
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 467 286 468 887  
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 121 757 125 808  
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 590 305 595 970  
 
 * Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,3 (3,3) miljarder kronor.
 

 ** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

 
 

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Året präglades av tecken på en begynnande avmattning, samtidigt som handelskrig och politisk oro skapade osäkerhet på de finansiella marknaderna. I det ljuset, och mot bakgrund av senhöstens kraftiga börsfall, är jag nöjd med att vi kunde säkra en positiv avkastning för helåret. Det är ett kvitto på att vår strategi inriktad bland annat mot att hela tiden jobba aktivt med vår allokering, och på att öka andelen tillgångar som inte tenderar att korrelera med aktiemarknaden, som fastigheter och infrastruktur, är verkningsfull.
Johan Sidenmark, vd AMF
I tider av ekonomisk avmattning blir betydelsen av låga avgifter för ett långsiktigt sparande som det till pensionen särskilt påtaglig. Därför är jag glad över att vi under 2018 kunde genomföra en bred och omfattande avgiftssänkning för de runt 400 000 kunder som valt att spara i en fondförsäkring hos AMF. Det kändes som ett naturligt steg efter det att vi de senaste åren halverat avgiften för den genomsnittlige spararen med traditionell försäkring. Jag är även stolt över att vi hade möjlighet att öka tryggheten för runt en halv miljon sparare under utbetalning 2018, genom att avsätta drygt 11 miljarder kronor till stärkta garantier.
Johan Sidenmark, vd AMF