AMFs totalavkastning 7,9 procent

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,9 (7,3) procent för 2017, och en solvensgrad på 196 (190) procent. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring låg under perioden på 11 (12) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 (8,5) procent och 6,7 (6,4) procent under de senaste tio åren.


- Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

-  Med en totalavkastning på 7,9 procent känns 2017 som ett bra år. Våra fastighetsinvesteringar levererade en mycket fin avkastning, och även våra svenska och utländska aktier gick starkt. Vi jobbar under året för att stärka vår förmåga att bättre kunna investera i och förvalta tillgångar utanför de traditionella tillgångsslagen, för att säkerställa en konkurrenskraftigt långsiktig avkastning till våra pensionssparare även i händelse av ett tuffare marknadsläge. Att vi tagit ytterligare steg i den riktningen känns extra bra givet den turbulenta inledningen på året, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,2 (16,0) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,3 (3,1) miljarder kronor. Solvensgraden steg till 196 (190) procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 126 (120) miljarder kronor. En majoritet av fonderna levererade över sina jämförelseindex.  

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 596 (563) miljarder kronor.

Samtliga siffror är preliminära fram till styrelsebeslut den 13 mars varefter fullständig årsredovisning publiceras.

Nyckeltal Jan-dec 2017 Jan-dec 2016  
Totalavkastning (%) 7,9 7,3  
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,5 8,5  
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,7 6,4  
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,11 0,12  
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,03  
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)* 16 231 16 007  
Koncernens totalresultat (Mkr)** 38 457 21 913  
       
  Dec 2017 Dec 2016  
Solvensgrad (%)*** 196 190  
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 468 887 442 039  
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 125 808 119 986  
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 595 970 562 848  
       
* Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,3 (3,1) miljarder kronor.  
** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -2,4 (-11,9) miljarder kronor till periodens resultat.  
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.  

För frågor kontakta: 

Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst.
Johan Sidenmark, vd AMF
Med en totalavkastning på 7,9 procent känns 2017 som ett bra år. Våra fastighetsinvesteringar levererade en mycket fin avkastning, och även våra svenska och utländska aktier gick starkt. Vi jobbar under året för att stärka vår förmåga att bättre kunna investera i och förvalta tillgångar utanför de traditionella tillgångsslagen, för att säkerställa en konkurrenskraftigt långsiktig avkastning till våra pensionssparare även i händelse av ett tuffare marknadsläge. Att vi tagit ytterligare steg i den riktningen känns extra bra givet den turbulenta inledningen på året.
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF