Arbetsgivare och fack får underbetyg för information

Undersökning bland privatanställda arbetare: Arbetsgivare och fack får underbetyg för information Sju av tio privatanställda arbetare ger arbetsgivaren underbetyg för informationen om tjänstepensionen och sex av tio anser att fackförbunden ger otillräcklig information. Livbolagen klarar sig något bättre; fem av tio anser att även de kan förbättra informationen. Av 1000 tillfrågade privatanställda arbetare ansåg 67 procent att de inte får tillräcklig information från arbetsgivaren, 63 procent ansåg att fackets information på området var otillräcklig och 49 procent ansåg att försäkringsbolaget inte informerar tillräckligt. Frågan löd: "Tycker du att du får tillräcklig information om din tjänstepension?" - Det är helt klart att det finns ett informationsunderskott och att alla parter måste bli bättre på informationen. Försäkringsbolagen har problemet att de lätt uppfattas som mindre trovärdiga eftersom de säljer de produkter det handlar om. Därför måste arbetsmarknadens parter ta på sig en stor del av informationsansvaret och det är tydligt att det finns ett tomrum på den punkten, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension. De äldre i undersökningen, i åldrarna 51-64, tenderade att vara aningen mer nöjda även om skillnaderna var små. 33 procent av denna grupp ansåg att de fått tillräcklig information av arbetsgivaren, jämfört med 27 procent för hela gruppen. 56 procent av denna grupp ansåg också att försäkringsbolagen gav tillräcklig information, jämfört med 49 procent av hela gruppen. Över 90 procent av Sveriges löntagare har en tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Ändå är det bara 75 procent av de tillfrågade som vet att de har tjänstepension. - Det är litet oroväckande att så många inte vet att de har en tjänstepension. Det betyder ju att de inte engagerar sig i sin pension och därmed avstår från möjligheten att påverka den. Tjänstepensionen är viktig och därför bör man göra ett aktivt val och till exempel jämföra historisk avkastning, avgifter och finansiell styrka mellan olika bolag, säger Anna Allerstrand. Undersökningen gjordes i juni av Temo som ringde till 6611 svenskar. Till 1000 som uppgav sig vara privatanställda arbetare i åldern 21-64 ställdes sedan frågor. Resultaten finns tillgängliga på www.amfpension.se i pressrummet under fliken Bakgrundsfakta. För ytterligare frågor, kontakta Anna Allerstrand, trygghetsekonom, 070-519 24 60 Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041101BIT20200/wkr0020.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041101BIT20200/wkr0028.pdf Pressmeddelande pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar