Återbäringsräntan höjs till 5 %

AMF Pension höjer återbäringsräntan i traditionella försäkringar från 3 procent till 5 procent (före skatt och avgifter) den 1 januari 2005. Höjningen avser alla traditionella försäkringsavtal. Detta är andra gången inom loppet av ett år som AMF Pension höjer återbäringen.

–Vi har haft högst genomsnittlig avkastning och lägst kostnader av alla livbolag under en lång rad år. Därför har vi varken behövt sänka pensionsutbetalningarna eller ta tillbaka återbäring via engångsåtertag, vilket flera andra livbolag har tvingats till. Nu har vi av egen kraft nått vår målkonsolidering och det är dags att dela ut överskottet till kunderna. AMF Pension är finansiellt mycket stabilt och kan därför höja återbäringsräntan för andra gången inom loppet av ett år, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen. Den genomsnittliga återbäringsräntan under åren 1999 – 2003 har hos AMF Pension varit mellan 9 och 11 procent, beroende på avtalsområde för pensionen. Det är högst i branschen. Enligt Försäkringsförbundets statistik var livbolagens genomsnittliga återbäringsränta 5,6 procent under samma period. Återbäringsräntan används för att dela ut överskottet i ett ömsesidigt verkande livbolag till försäkringstagarna. Återbäringen är inte garanterad utan är en del av bolagets riskkapital och kan därför användas till att täcka eventuella förluster i bolaget i framtiden. Det insatta kapitalet i en traditionell försäkring är alltid garanterat och ger en minimiavkastning, en garanterad ränta (mer om den nedan). Pensionssparande är dock mycket långsiktigt och sett över längre perioder är återbäringsräntan som regel högre än den garanterade räntan. –Den traditionella försäkringen hos AMF Pension är i ett långsiktigt perspektiv ett starkt alternativ för pensionssparare som söker trygghet. Den har givit en bra avkastning de senaste fem åren samtidigt som många fondsparare har förlorat pengar, säger Christer Elmehagen. Garanterad ränta sänks från 3,0 % till 2,75 % Finansinspektionen har beslutat sänka diskonteringsräntan från 3,00 till 2,75 procent för nya försäkringsavtal vid beräkning av bolagets skuld till de försäkrade. Som en följd av det sänker AMF Pension den garanterade räntan i traditionella försäkringar från 3,0 till 2,75 procent (före skatt och avgifter) från den 1 januari 2005. Sänkningen berör alla nya premier. För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD, 0707-30 70 00 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar