Avgifterna inom traditionell försäkring ändras nästa år

Avgifterna inom traditionell försäkring ändras nästa år AMF Pension ändrar avgiftsmodell för tjänstepensionsförsäkringar med traditionell förvaltning. Förändringen träder i kraft 1 januari 2005. Totalt berörs 2,1 miljoner kunder. - För de allra flesta av våra kunder handlar ändringen om mellan 10-40 kr per person och år. Vår lågprisprofil är fortsatt orubbad. AMF Pension kommer även i fortsättningen att ha lägst eller bland de lägsta avgifterna på den svenska marknaden, säger Christer Elmehagen, VD i AMF Pension. - Kraven på informationen från livbolagen till spararna ökar hela tiden. Både från kunderna själva och från myndigheterna. AMF Pension har därför bland annat satsat på att utveckla informationen och servicen via Internet, telefoni och brev. Idag är avgifterna inom vissa produktsegment så låga att de inte täcker kostnaderna för att erbjuda den service som kunderna efterfrågar, säger Christer Elmehagen. I den nya avgiftsmodellen finns en fast premieavgift på 60 kronor som är lika stor för alla, oavsett tjänstpensionsområde. Tidigare har premieavgiften varit rörlig inom vissa avtalsområden och fast inom andra. Dessutom höjs kapitalavgiften med 0,05 - 0,15 procentenheter, beroende på avtalsområde. Det handlar om en höjning på 10-40 kronor mer per år, beroende på avtalsområde och hur mycket man tjänar. Genom avgiftsändringen säkerställer vi också en fortsatt rättvis fördelning av kostnader mellan olika kundgrupper. Avgifterna inom fondförsäkring berörs inte av ändringen. - Man ska komma ihåg att det går utmärkt bra att förena låga priser med hög kvalitet i vår bransch. AMF Pension har haft den bästa avkastningen av alla bolag de senaste 5-, 10- och 15-årsperioderna samtidigt som vi har bland de lägsta kostnaderna, säger Christer Elmehagen. Totalt berörs 2,1 miljoner kunder, som inom den närmaste månaden kommer att informeras via brev. AMF Pensions avgift för traditionella försäkringar från och med 2005-01-01: (REMOVED GRAPHICS) För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD, 0707-307 000 eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20340/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar