Avgifterna på fondmarknaden 2006-2016:

Svenskarna placerar smart i snårig fonddjungel

Utbudet av fonder har vuxit kraftigt på den svenska marknaden de senaste tio åren, men trots det hittar de svenska spararna i allt högre utsträckning till prisvärda alternativ med låga avgifter. Antalet fonder har sammantaget ökat med över 160 procent under perioden. Avgifterna på aktiefonder har samtidigt pressats nedåt, trots att fler dyra utländska aktörer tillkommit på den svenska fondmarknaden och blandfonderna blivit dyrare. Det visar AMF Fonders årliga fondavgiftsrapport som ges ut för tionde året i rad.


Vi har följt avgifterna på fondmarknaden i tio år, och ser på en övergripande nivå en positiv utveckling där avgifterna pressas nedåt. Det framstår också som att medvetenheten om hur viktigt det är med låga avgifter har vuxit. Svenskarna väljer i högre utsträckning prisvärda fonder idag, och navigerar bort från dyra och komplicerade alternativ, trots att utbudet av den typen av produkter också vuxit. Det är smart, inte minst för den långsiktige spararen, säger Per Wiklund, administrativ chef på AMF Fonder.

Antalet aktiefonder har ökat från 891 fonder till 2008 fonder sedan år 2006, antalet räntefonder från 218 till 659, och antalet blandfonder från 117 till 374. Antalet fonder inom kategorin Alternativa investeringar har vuxit från 61 till 291.

I genomsnitt låg förvaltningsavgiften för Sverigeregistrerade aktiefonder för tio år sedan på 1,33 procent och kapitalviktat (när bolagen viktas i förhållande till hur mycket som investerats i dem) på 1,23 procent. Detta ska jämföras med utgången av 2016 då båda sifforna sjunkit till 1,28 procent respektive 0,93 procent. Spararna placerar med andra ord mer än tidigare i fonder med lägre avgifter.

Förändringarna under 2016 var förhållandevis försiktiga. Spararna valde fortsatt fonder med lägre avgifter, och de genomsnittliga avgifterna minskade något för aktiefonder. För blandfonder bröts dock en tvåårig trend av minskande avgifter när den genomsnittliga förvaltningsavgiften steg från 1,47 procent till 1,54 procent.

Kapitalet som förvaltas i fonder har stigit kraftigt det senaste decenniet från 1527 miljarder kronor år 2006 till 3449 miljarder kronor år 2016. Bara under det senaste året ökade svenskarnas fondsparande i värde med 11 procent. Intresset för aktie- och blandfonder var stort vilket sannolikt förklaras av de låga räntorna tillsammans med starka aktiemarknader. En allt större del av fondsparande sker i investeringssparkonto (ISK).

Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder och omfattar 5 895 svenska och utländska fonder som varit tillgängliga för svenska privatsparare och för premiepension under åren 2006-2016. Per den 31 december 2016 var antalet fonder 3 332.

För frågor kontakta:
Per Wiklund, administrativ chef AMF Fonder, 08-696 30 13, per.wiklund@amf.se
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har följt avgifterna på fondmarknaden i tio år, och ser på en övergripande nivå en positiv utveckling där avgifterna pressas nedåt. Det framstår också som att medvetenheten om hur viktigt det är med låga avgifter har vuxit. Svenskarna väljer i högre utsträckning prisvärda fonder idag, och navigerar bort från dyra och komplicerade alternativ, trots att utbudet av den typen av produkter också vuxit. Det är smart, inte minst för den långsiktige spararen.
Per Wiklund, administrativ chef AMF Fonder