Bara en av tio tror på statens pensionslöften

Bara en av tio tror på statens pensionslöften Förtroendet för det statliga pensionssystemet har nått bottennivåer. Endast en av tio svenskar tror att staten kommer att hålla sina pensionslöften. Det visar en undersökning som AMF Pension har låtit göra. Drygt hälften av de svenskar som inte redan pensionssparar privat funderar på att börja. I undersökningen, som gjorts bland 1059 svenskar i åldrarna 20-60 år, får det statliga pensionssystemet ett mycket lågt betyg. Hela 62 procent anser att det inte är troligt att staten kommer att hålla sina pensionslöften den dag de går i pension. Cirka 26 procent har ingen tydlig åsikt i frågan och bara 11 procent litar på att pensionslöftena kommer att infrias. Mest skeptiska är gruppen 40-49 år, där misstror 70 procent statens pensionsutfästelser. Frågan löd: "Hur troligt anser du det är att staten kommer att kunna hålla sina pensionslöften den dag du skall gå i pension?". Svaren låg på en femgradig skala mellan "mycket troligt" och "inte alls troligt". - Pensionsreformen i sig är bra på många sätt. Men undersökningen uppdagar en förtroendekris för det statliga pensionssystemet. Nu måste statsmakten ta på sig uppgiften att informera svenska folket och sprida kunskap om pensionssparandet, säger Christer Elmehagen, VD för AMF Pension. Den låga tilltron till pensionssystemet leder till att många planerar att börja pensionsspara privat. Av de 43 procent som uppger att de inte redan har en privat pensionsförsäkring har drygt hälften, 51 procent, för avsikt att börja pensionsspara. Den största andelen potentiella nya sparare, 78 procent, finns i gruppen 20-29 år När det gäller det privata pensionssparandet är tilliten större. Av dem som har ett sådant uppger 30 procent att de inte är oroliga för sitt sparande. 46 procent har ingen tydlig åsikt medan var fjärde, 24 procent, uppger att de oroar sig. Kvinnorna är lite mer oroliga än männen - 27 respektive 21 procent. Mest ängsliga är åldersgruppen 50+ där 30 procent oroar sig för sitt privata sparande. Drygt hälften, 55 procent, av de tillfrågade pensionssparar privat för närvarande. Undersökningen gjordes via telefon i maj 2004 av Research International (Sifo). Resultaten finns tillgängliga här: http://www.amfpension.se/upload/Dokument/PDF/undersökning0408_installning_till_pensionssparande.pdf För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, 0707-307 000, eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20150/wkr0001.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar