Börsbolagen negligerar ägarkrav

Börsbolagen negligerar ägarkrav Inget av de börsbolag som har incitamentsprogram lever helt upp till ägarnas krav på information. Det visar AMF Pensions kartläggning av informationen om incitamentsprogrammen i 109 av de 111 företag som är noterade på börsens A-lista och Attract-40-lista. Informationen har inhämtats från bolagens årsredovisningar och hemsidor. - Det har skett en förbättring sedan tidigare år, men tillgången på information är alltjämt bristande. Informationen varierar kraftigt mellan olika bolag, både vad gäller kvalitet och omfattning. Om inte ens vi som dagligen arbetar med finansfrågor kan förstå innehållet i programmen, hur ska då exempelvis våra sparare kunna skapa sig en uppfattning? I samarbete med andra institutionella ägare kommer vi nu att förtydliga våra krav, säger Tor Marthin, vice VD AMF Pension. De fyra företag som lämnar bäst information om sina incitamentsprogram och som kommit längst i att leva upp till institutionernas riktlinjer är: Electrolux, Skandia, Investor och SEB. De som lämnar sämst information är: Gunnebo, SSAB, ScandiaConsult, Beijer Electronics, och Holmen. 88 av 109 företag har någon form av aktierelaterat incitamentsprogram. Inget av dessa 88 företag uppfyller helt de institutionella ägarnas krav på information. Ofta är informationen spridd på flera ställen i årsredovisningen eller i hemsidan och därmed svår att överblicka. - Det är anmärkningsvärt att informationen om aktuellt marknadsvärde för programmen är så sällsynt. Endast 14 företag kommenterar över huvud taget marknadsvärdet och ett litet fåtal har givit god information. Pharmacia och Autolivs information är mest utförlig, men då enbart vad gäller marknadsvärdet. Vi kräver därtill en mer samlad och fördjupad information om incitamentsprogrammen, säger Tor Marthin. Det är i de flesta fall svårt eller omöjligt att få den grundinformation som krävs för en omsorgsfull värdering av börsbolagens incitamentsprogram från årsredovisningarna och hemsidorna. Exempelvis saknas tydliga översikter av de parallella program som löper i många bolag. Den nuvarande situationen är helt otillfredsställande det är också orimligt att bolagen inte lever upp till ägarnas tidigare krav. Bakgrund till kartläggningen Syftet med AMF Pensions undersökning har varit att se i vilken utsträckning börsbolagen följer de krav på informationen som åtta institutionella placerare (Alecta, AMF Pension, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Nordea Kapitalförvaltning AB:s fondbolag, Robur, SEB Fonder samt Skandia) framförde i skriften "Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag" som färdigställdes och distribuerades till börsbolagen i mars 2001. Kraven på information rörde: utspädningseffekter och effekter på viktiga nyckeltal, information om vilka som omfattas av programmet, tilldelning under året, kostnader för programmet som belastar företagets resultat eller eget kapital, för året samt ackumulerat. Därtill uppskattat marknadsvärde av utelöpande optioner och en summering av relevanta variabler för samtliga aktuella program. För mer information: Tor Marthin, vice VD 070-601 93 54, eller Conny Johanson, pressansvarig, 070-216 23 16 AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs all vinst går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar