"Brådskande att stärka pensionsspararnas skydd"

"Brådskande att stärka pensionsspararnas skydd" Skyddet för spararna i de svenska livbolagen behöver förstärkas. Regeringen måste därför snarast göra allvar av planerna på en utredning som syftar till att stärka spararnas ställning och förhindra förekomsten av tveksamma internaffärer som skett i flera livbolag. AMF Pension föreslår konkreta åtgärder. - En sådan utredning brådskar. De omdiskuterade och ifrågasatta affärer vi har sett prov på har solkat hela branschens anseende. Därför är det viktigt att spararna får ökad insyn i livbolagen, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen som välkomnar de uttalanden i frågan som biträdande finansminister Gunnar Lund och konsumentminister Ann-Christin Nykvist har gjort. - Ömsesidighet som bolagsform eller princip bör inte förkastas bara för att missbruk tycks ha förekommit hos några få bolag. Vi måste skilja på vad som är rätt och fel. Överskottet i ömsesidigt verkande bolag ska gå oavkortat till spararna. Därför vore det fel att ta bort själva organisationsformen. Det finns ömsesidiga bolag som varken kunnat eller velat ägna sig åt tveksamma internaffärer. Dessa är utmärkta leverantörer av sparande. En bättre kontroll, genomlysning och uppföljning är det som behövs just nu. Christer Elmehagen föreslår ett antal konkreta åtgärder för att stärka spararnas ställning och vill gärna se att regeringens utredning belyser dem närmare: · en översyn av Försäkringsrörelselagen i syfte att beskriva spararnas ställning mer utförligt och där sparrepresentanterna i styrelsen får sitt ansvar och sina uppgifter utvidgade och klarlagda · ansvaret hos representanter för spararna i styrelsen bör utökas i frågor av stor strategisk betydelse för bolaget - t ex hur ersättning för försäljning av kapitalförvaltningen hanteras - eller där det handlar om andra koncerninterna uppgörelser (eventuellt med obligatorisk information till Finansinspektionen och KO) · inrättande av en Försäkringsombudsman med uppgift att granska hur spararna hanteras och ta emot och utreda klagomål från sparare som anser att de förfördelats · utökade befogenheter för Finansinspektionen och/eller KO att ingripa mot affärer som strider mot spararnas intressen - Det är väsentligt att de senaste konstruktiva förslagen i debatten inte bara är viljeyttringar utan att regeringen går från ord till handling. Livbolagen har en viktig uppgift i att hantera människors långsiktiga sparande, men det förutsätter att vi åtnjuter deras förtroende. När förtroendet naggas i kanten måste man ta till kraftfulla åtgärder för att återställa det. Vid ytterligare frågor kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, tel 0707-307 000, eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar