Det misskötta pensionsvalet

3 av 4 statsanställda känner inte till höstens tjänstepensionsval Det misskötta pensionsvalet Risken är stor att höstens tjänstepensionsval för 300.000 statsanställda får det lägsta deltagandet av alla pensionsval hittills. Arbetsgivarverket tillsammans med valcentralen SPV har drivit förberedelserna inför valet anmärkningsvärt långsamt. Om drygt fyra veckor (v.45) skickas valblanketterna ut. Men tre av fyra känner inte till att det blir ett val enligt en undersökning av AMF Pension. - Hanteringen av de statsanställdas pensionsval är anmärkningsvärd. Tidsplaner flyttas och avgörande förutsättningar förändras utan tanke på konsekvenser för aktörernas planeringsbehov. Ytterst drabbar detta den statsanställde som får ett sämre utgångsläge att fatta beslut än tidigare pensionsval, säger Ingvar Skeberg, vice VD AMF Pension. I de tidigare tjänstepensionsvalen har valdeltagandet inledningsvis varit relativt högt. Förutsättningen för det är att informationen kring valet funnits tillgänglig i god tid från alla berörda aktörer, även massmedia. Avtal mellan aktörerna har generellt sett varit klart i god tid, upp till ett halvår i förväg. Enligt en undersökning som AMF Pension gjorde i mitten av augusti i år så känner 3 av 4 statsanställda, bland 500 tillfrågade, inte till att ett pensionsval blir av i höst. - En rimlig förväntning är att de statliga parterna i detta val gör sitt bästa för att de statsanställda får grundläggande kunskap om valet. Det bör åtminstone betonas att de som inte väljer får sina pengar placerade i försäkringsföreningen FSO, i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd, något som inte alla behöver, säger Ingvar Skeberg vice VD AMF Pension. Bakgrund LO-arbetare, kommunalanställda och i viss utsträckning privatanställda tjänstemän kan idag välja pensionsförvaltare. Nu ska även statsanställda få möjlighet att själva välja sin tjänstepensionsförvaltare enligt det nya avtalet PA03. De statsanställda kan välja mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring, samt om de önskar återbetalningsskydd eller inte. De som inte väljer får sina pensionspengar placerade hos FSO (Försäkringsföreningen för Statliga Området) i en traditionell försäkring, med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd behöver inte alla och det påverkar dessutom pensionens storlek. Den som har skyddet och inte behöver det går miste om s.k. arvsvinster. För mer information: ring Ingvar Skeberg, vice VD AMF Pension, 070-349 10 12, eller informationschef Conny Johanson, 070-216 23 16 Fotnot: Arbetsgivarverket och fackförbunden har avtalat om tjänstepensionen för statsanställda i avtalet PA03. Inför själva valet avtalar Arbetsgivarverket med pensionsförvaltarna om hur valet ska gå till. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00470/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar