Fler måste få en pension som räcker hela livet

Öka inbetalningarna till den allmänna pensionen till den nivå det var tänkt från början. För många skulle det på sikt innebära en höjning av den allmänna pensionen med cirka sju procent. Trenden att ta ut tjänstepensionen i snabb takt fortsätter. Ny statistik från AMF visar att en rekordstor andel av tjänstepensionen tas ut på kort tid. Denna utveckling måste hejdas, annars riskerar stora grupper att helt sakna inkomst från tjänstepension i framtiden. Det var AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson Björcks två viktigaste medskick för bättre pensioner när han idag presenterade bolagets årliga Pensionsrapport.


Det svenska pensionssystemet är statsfinansiellt stabilt men pensionen räcker inte till. Det anser 44 procent av landets pensionärer(1). Och för kommande generationer faller pensionerna, en utveckling som kan mötas genom att vi arbetar längre och/eller betalar in mer till pensionen. I december enades Pensionsgruppen om en höjning av åldersgränserna för när man kan ta ut pension och hur länge man har rätt att stå kvar i sin anställning. Men inbetalningen till den allmänna pensionen lämnades oförändrad. Idag betalas det in 17,21 procent till den allmänna pensionen och inte 18,5 procent som det var tänkt från början. På sikt skulle en sådan höjning innebära sju procent högre pension för de allra flesta. För många skulle det motsvara drygt 1 000 kronor mer i månaden i dagens penningvärde, vilket kan göra stor skillnad för den egna ekonomin som pensionär, inte minst för låg- och medelinkomsttagare.

– Pensionsfrågan är baktung. Diskussionen handlar mest om hur pensionen kan förbättras när man snart ska gå i pension eller har lämnat yrkeslivet bakom sig. Det är viktiga frågor. Men vi behöver också prata om vad ett helt yrkesliv är värt och vad som är en rimlig pensionsnivå för alla som jobbar idag. Som det ser ut nu kommer många även i framtiden att omfattas av garantipension och bostadstillägg, trots att man har ett långt yrkesliv bakom sig. Fler borde få en pension som de faktiskt kan leva på, säger Dan Adolphson Björck.

Om fler får en pension de kan leva på skulle beroendet av skattefinansierad garantipension och bostadstillägg minska. I dagarna föreslår en ny utredning höjningar av garantipensionen och bostadstillägget. Samtidigt betonar Pensionsöverenskommelsen från i december förra året att arbete ska löna sig. Så är det dessvärre inte för alla idag. De som har arbetat 40 år inom ett låglöneyrke får i vissa fall inte ens en tusenlapp mer i pension efter skatt än en person som inte har arbetat alls.

Allt populärare med korta uttag av tjänstepension
Trenden att ta ut tjänstepensionen i snabb takt fortsätter. Färsk statistik från AMF visar att ungefär hälften av tjänstepensionen tas ut på kort tid, vilket är den högsta siffran någonsin. Om den här utvecklingen inte stoppas kommer många helt sakna inkomst från tjänstepension redan efter några få år som pensionärer.

– Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv och sedan betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart – varken för individen eller samhället, säger Dan Adolphson Björck.

Han menar att livslång utbetalning bör vara förhandsvalet för alla typer av tjänstepensioner. Utanför kollektivavtalen saknas ibland möjligheten att få tjänstepensionen som en livslång utbetalning.

– Arbetsmarknadens parter bör överväga hårdare reglering när det gäller hur man ska få ta ut sin tjänstepension. Här kan man tänka sig olika varianter; antingen en begränsningsregel där halva tjänstepensionen måste betalas ut livet ut eller att reglera att uttagstiden måste vara minst tio år, säger Dan Adolphson Björck och fortsätter,

– Efter ett långt yrkesliv väntar ofta många år som pensionär. Det behövs bättre information om fördelarna med livslång utbetalning. Pensionsbolag och banker skulle kunna införa varningstexter om konsekvenserna av korta uttagstider. Fler behöver också göra en pensionsprognos via Min Pension innan de fattar sitt beslut.

Pensionsrapporten 2017 summerar pensionsåret och pågående systemförändringar, belyser vilka behov kunderna har samt ger förslag till reformer på pensionsområdet. Rapporten, presentationen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.

(1) AMF Demoskop, Seniorpanelen, 2017

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, 070-249 31 54, dan.adolphson.bjorck@amf.se
Johanna Sarfati,  070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se  

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Pensionsfrågan är baktung. Diskussionen handlar mest om hur pensionen kan förbättras när man snart ska gå i pension eller har lämnat yrkeslivet bakom sig. Det är viktiga frågor. Men vi behöver också prata om vad ett helt yrkesliv är värt och vad som är en rimlig pensionsnivå för alla som jobbar idag? Som det ser ut nu kommer många även i framtiden att omfattas av garantipension och bostadstillägg, trots att man har ett långt yrkesliv bakom sig. Fler borde få en pension som de faktiskt kan leva på.
Dan Adolphson Björck
Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv och sedan betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart – varken för individen eller samhället.
Dan Adolphson Björck
Arbetsmarknadens parter bör överväga hårdare reglering när det gäller hur man ska få ta ut sin tjänstepension. Här kan man tänka sig olika varianter; antingen en begränsningsregel där halva tjänstepensionen måste betalas ut livet ut eller att reglera att uttagstiden måste vara minst tio år.
Dan Adolphson Björck
Efter ett långt yrkesliv väntar ofta många år som pensionär. Det behövs bättre information om fördelarna med livslång utbetalning. Pensionsbolag och banker skulle kunna införa varningstexter om konsekvenserna av korta uttagstider. Fler behöver också göra en pensionsprognos via Min Pension innan de fattar sitt beslut.
Dan Adolphson Björck