Föräldralediga räknar med sämre ekonomi och pension – få känner till extrapengarna från jobbet

Det finns en stor osäkerhet om vilka ekonomiska villkor som gäller vid föräldraledighet bland de som har eller planerar att skaffa barn. Nästan alla som har barn (98 procent) känner till att man får ersättning från Försäkringskassan, men bara en av tre (34 procent) uppger att de är berättigade till ekonomisk kompensation genom jobbet. De flesta tror även att pensionen kommer påverkas negativt med anledning av föräldraledigheten. Det visar en ny undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

 

I Sverige omfattas cirka nio av tio anställda av kollektivavtal som ger föräldralön (även kallat föräldrapenningtillägg) utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Det innebär att kollektivavtalen kompenserar för mycket av det inkomstbortfall som man drabbas av när man är föräldraledig. Men kännedomen om detta är låg. Många tror att de har rätt till ungefär 80 procent av lönen i samlad ersättning under den första tiden som föräldraledig, trots att de flesta faktiskt får runt 90 procent.

Få känner vidare till att det kan vara en god affär för familjen att dela på föräldraledigheten. Fyra av tio (43 procent) som har barn eller planerar att skaffa barn har överhuvudtaget inte funderat på vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få att dela lika på föräldraledigheten, och tre av tio (32 procent) menar att en sådan delning skulle innebära att familjen får en sämre ekonomi. Enbart 7 procent uppger att de får en bättre ekonomi om de delar lika på föräldraledigheten.

- Många tror att de får sämre ekonomi om de delar på föräldraledigheten. Men det kan faktiskt vara en plusaffär för familjen att dela lika om båda får föräldralön via jobbet, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.

Föräldraledighet resulterar inte bara i negativa förväntningar på ekonomin utan även på pensionen. Var tionde (10 procent) tror att pensionens storlek kommer påverkas mycket negativt av föräldraledighet, och mer än hälften (52 procent) tror att föräldraledigheten har en ganska negativ påverkan. Oron är större bland kvinnor. Men i de flesta fall fortsätter tjänstepensionen att betalas in under tiden man är föräldraledig (vanligen 13-18 månader eller i vissa fall längre beroende på avtal) och för den allmänna pensionen finns det ekonomisk kompensation i upp till fyra år för den förälder som har lägst inkomst.

- Att inte kolla upp villkoren via jobbet kan bli en dyr affär. Tiotusentals kronor kan gå förlorade om man till exempel missar anmälan om föräldralön och inbetalningen till tjänstepensionen, vilket krävs på vissa arbetsplatser, säger Dan Adolphson.

Det är betydligt vanligare med långvarig föräldraledighet bland kvinnor, och i många fall tar det flera år innan man är åter i ordinarie arbetstid. Tre av tio (31 procent) gick ner i arbetstid efter att de fick barn, och bland dem hade närmare hälften (47 procent) efter fyra år eller mer inte gått tillbaka till den arbetstid de hade innan de skaffade barn. Grundregeln är att deltidsarbete ger lägre lön och lägre pension. I vissa avtal kan man gå ner i arbetstid när barnen är små utan att det påverkar tjänstepensionen alls, men långvarig föräldraledighet kan resultera i sämre löneutveckling.

- Långvarig föräldraledighet kan få långvariga följder. Obetald föräldraledighet är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Det påverkar ekonomin idag och pensionen i framtiden, säger Dan Adolphson.

Undersökningen genomfördes februari-mars 2017 i DemoskopPanelen (telefonrekryterad panel baserad på ett slumpmässigt urval med intervjuer via Internet). Av de 6 843 personer som är med i årets DemoskopPanel var det svarade 5 916 (deltagarfrekvens om 86 procent) varav 1 690 personer har barn och 834 planerar att skaffa barn.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Sarfati, Kommunikation AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se  

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många tror att de får sämre ekonomi om de delar på föräldraledigheten. Men det kan faktiskt vara en plusaffär för familjen att dela lika om båda får föräldralön via jobbet.
Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
Att inte kolla upp villkoren via jobbet kan bli en dyr affär. Tiotusentals kronor kan gå förlorade om man till exempel missar anmälan om föräldralön och inbetalningen till tjänstepensionen, vilket krävs på vissa arbetsplatser.
Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
Långvarig föräldraledighet kan få långvariga följder. Obetald föräldraledighet är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Det påverkar ekonomin idag och pensionen i framtiden.
Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF