Fortsatt låga kostnader

Fortsatt låga kostnader En ihållande nedgång på börsen har sänkt vår konsolidering. Totalavkastningen på moderbolagets placeringstillgångar under perioden 1/1 till 30/6 2002 uppgick till -6,8 (-2,4 föregående års första halvår) procent. Driftskostnaderna hör alltjämt till marknadens lägsta: 0,16 (0,15) procent. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna har sjunkit från 202 miljarder kronor till 186 miljarder under samma period. AMF Pension har 2,6 miljoner kunder. - Den svaga börsutvecklingen har påverkat livbolagens finanser. För pensionsspararna handlar det om en kvardröjande effekt eftersom det kommer att ta tid att återställa önskad konsolidering, säger Christer Elmehagen, VD för AMF Pension. AMF Pensions driftskostnader för perioden jan-jun 2002 uppgick till 155 (138) miljoner kronor. Administrationskostnadsprocenten, driftskostnader inklusive skaderegleringskostnader, i relation till tillgångarnas genomsnittliga marknadsvärde och beräknat på årsbasis, uppgick till marknadens lägsta: 0,16 (0,15) procent. Resultatet för perioden uppgick till -15,4 (-6,4) miljarder kronor. Minskningen förklaras huvudsakligen av framförallt utvecklingen på den svenska börsen, men även den övriga världens aktiebörser. - Vår konsolidering är förhållandevis starkare än konkurrenternas. Ett av skälen till det är vår ambition att inte följa kapitalmarknadens olika referensindex. Vi försöker gå vår egen väg när vi placerar i olika länder, branscher och företag, säger Christer Elmehagen. Totalavkastningen på svenska aktier uppgick till -17,7 (-11,8) procent och utländska aktier till -16,8 (-1,0) procent. Det är ca 4,2 procent respektive 1,4 procent bättre än relevanta index. AMF Pensions aktuella återbäringsräntor på traditionella pensionsförsäkringar ligger på 1 procent före skatt och avgifter. AMF Pensions kollektiva konsolideringsgrad uppgick till 99 procent vid periodens slut. Sedan 2001-12-31 är det en minskning från 108 med 9 procentenheter. De senaste tio åren (1992-2001) har AMF Pension haft en genomsnittlig avkastning på 14,6 procent per år. Det ger bolaget en förstaplats bland de stora livbolagen (källa:Försäkringsförbundet). AMF Pensions mål är att ge kunderna största möjliga värdetillväxt, en bra pension helt enkelt. För ytterligare information kontakta: VD Christer Elmehagen, 0707-307000 eller vVD/ Finanschef Tor Marthin, 070-6019354 AMF Pensions halvårsrapport kommer att finnas tillgänglig på www.amfpension.se/foretag inom en vecka. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs all vinst går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar