Fyra anledningar till varför låga avgifter gör stor skillnad för pensionen

Låga avgifter betyder mer i pension. Även till synes små avgiftsskillnader ger stor skillnad i plånboken som pensionär. Men de flesta vet inte hur mycket de betalar. Nya räkneexempel från AMF visar hur mycket pengar det handlar om.


Hur stor pension man får beror på hur mycket man arbetar under livet, vilken lön man har och om man har tjänstepension. Avkastning och avgifter är också viktigt för pensionens storlek, men det är enbart avgifterna som är givna på förhand. Beräkningar från AMF visar att en avgift på 1 procent minskar pensionskapitalet med över 100 000 kronor för en typisk pensionssparare efter 30 års sparande, jämfört med om avgiften är 0,2 procent då pensionskapitalet sjunker med endast 23 000 kronor.

Avgifter påverkar pensionen på fyra sätt:

1. Avgifterna minskar pensionskapitalet.

2. Avgifterna minskar den framtida avkastningen (jämfört med om pengarna hade funnits kvar).

3. Avgifterna betalas under alla år (både när man tjänar in sin pension och när den utbetalas).

4. Avgifterna är extra viktiga nu när räntorna är låga och den förväntade avkastningen är lägre

(risk att avgifterna äter upp avkastningen).

Figur: Så här äter olika avgifter av tjänstepensionskapitalet efter 35 års sparande

Totalt pensionskapital Total kapitalminskning Varav avgiftsuttag Varav avkastningsförlust
0,20 % 598 802 kronor 23 053 kronor 19 329 kronor 3 724 kronor
0,40 % 576 881 kronor 44 975 kronor 37 668 kronor 7 307 kronor
0,60 % 556 027 kronor 65 828 kronor 55 074 kronor 10 754 kronor
0,80 % 536 182 kronor 85 673 kronor 71 600 kronor 14 073 kronor
1,00 % 517 292 kronor 104 564 kronor 87 294 kronor 17 294 kronor
2,00 % 435 416 kronor 186 440 kronor 154 854 kronor 31 586 kronor

Beräkning enligt prognosstandard. Lön 25 000 kronor per månad. Premieinbetalning startar vid 30 års ålder och pågår fram till 65 år. Återbetalningsskydd fram till pensionering. Ingen inflationsanpassning av premier.

De kollektivavtalade tjänstepensionerna upphandlas av arbetsmarknadens parter och är kraftigt prispressade. Men den som har sin tjänstepension utanför kollektivavtalen betalar ofta tre till fyra gånger mer i avgift.

- Jobbar man på en arbetsplats med kollektivavtal får man automatiskt låga avgifter för sin tjänstepension. Har man tjänstepension utanför kollektivavtalen behöver man ha mer koll själv och syna produkten och priset. De som inte får någon tjänstepension alls bör under yrkeslivet söka sig mot andra anställningar med bättre villkor, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Många underskattar hur mycket de betalar i avgift för sin tjänstepension. I en undersökning[1] som AMF genomförde 2016 uppgav nästan hälften av de tillfrågade (45 procent) att de tror att de kommer betala hundratals eller tusentals kronor i avgifter för sin tjänstepension efter 30 års sparande. I själva verket handlar det om femsiffriga eller i vissa fall sexsiffriga belopp, som försvinner i avgifter under åren man sparar.

- Med en enkel tumregel kan man ta ställning till vad som är låg respektive hög avgift för pensionen. De som inte gör ett val för sin premiepension eller sin kollektivavtalade tjänstepension får automatiskt låga avgifter, runt 0,2 procent eller till och med lägre. För den som vill välja själv finns det gott om alternativ där avgiften är 0,4 procent. Väljer man någonting dyrare ska man känna till att det är just dyrare, säger Dan Adolphson.


 


[1] Undersökningen genomfördes 6 maj - 6 juni 2016 som en internetenkät i Novus Sverigepanel. Drygt 1 000 personer i åldrarna 25-79 år med tjänstepension svarade (deltagarfrekvens över 55 procent). Undersökningen och pressbilder kan laddas ned från AMFs medierum.

För frågor kontakta:

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se

Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 550 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jobbar man på en arbetsplats med kollektivavtal får man automatiskt låga avgifter för sin tjänstepension. Har man tjänstepension utanför kollektivavtalen behöver man ha mer koll själv och syna produkten och priset. De som inte får någon tjänstepension alls bör under yrkeslivet söka sig mot andra anställningar med bättre villkor.
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
Med en enkel tumregel kan man ta ställning till vad som är låg respektive hög avgift för pensionen. De som inte gör ett val för sin premiepension eller sin kollektivavtalade tjänstepension får automatiskt låga avgifter, runt 0,2 procent eller till och med lägre. För den som vill välja själv finns det gott om alternativ där avgiften är 0,4 procent. Väljer man någonting dyrare ska man känna till att det är just dyrare.
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF