Garanterade räntan i traditionella försäkringar sänks till 3 procent

Garanterade räntan i traditionella försäkringar sänks till 3 procent AMF Pension sänker den garanterade räntan i traditionella försäkringar från 3,25 till 3,0 procent (före skatt och avgifter) från den 1 maj. Sänkningen berör nya premier och är en följd av att Finansinspektionen har beslutat sänka diskonteringsräntan till 3,0 procent för nya avtal. De pengar spararen sätter in i en traditionell försäkring förvaltas med en garanterad ränta och till skillnad från fondsparande kan pengar som sätts in i traditionell försäkring inte minska i värde. Den garanterade räntan följer enligt bolagets riktlinjer diskonteringsräntan som Finansinspektionen fastställer. Diskonteringsräntan är den högsta räntesats som försäkringsbolagen ska använda för att bestämma värdet på sitt garanterade åtagande till spararna. - Vår sänkning är en följd av det beslut om sänkt diskonteringsränta som Finansinspektionen har fattat. Bakgrunden är att räntorna i Sverige och omvärlden är så pass låga för närvarande och då sjunker även räntorna i försäkringssparande, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen. Den garanterade räntan på 3,0 procent ligger alltså till grund för beräkning av det garanterade värdet - minimivärdet - i försäkringen. Ett annat viktigt begrepp i traditionell försäkring är återbäringsräntan som speglar värdet på pensionskapitalets - försäkringens - tillväxt. Återbäringsräntans storlek varierar, eftersom resultatet av förvaltningen varierar. När återbäringsräntan är högre än den garanterade räntan fördelas överskottet ut till försäkringstagarna. Det överskottet, återbäringen, är inte garanterat utan är en del av bolagets riskkapital och kan användas för att täcka förluster i bolaget. Återbäringsräntan i AMF Pension är för närvarande 0,5 procent. För mer information: Christer Elmehagen, VD AMF Pension 0707-307 000, eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar