Inför statsanställdas pensionsval: Tre misstag att undvika

Inför statsanställdas pensionsval: Tre misstag att undvika Till årsskiftet kan förhandlingarna om de statsanställdas nya pensioner vara klara. Pensionen för drygt 200.000 statligt anställda regleras i ett tio år gammalt avtal, PA-91. Ändringar i avtalet kommer sannolikt också påverka tiotusentals anställda i statliga bolag som har egna avtalslösningar. Tidigast nästa höst blir det pensionsval för de berörda. För parterna finns tre viktiga lärdomar från tidigare val gällande valmöjligheterna, informationsansvaret och återbetalningsskyddet. -Att både kunna välja fond och traditionell försäkring bör vara centralt för parterna. Att ha en tydlig ansvarsfördelning för att det kommer ut begriplig information är en andra viktig punkt. Slutligen bör avtalet vara konstruerat så att återbetalningsskyddet blir frivilligt, säger Ingvar Skeberg, vice VD AMF Pension. I premiepensionsvalet saknades traditionell försäkring och i PFA-valet rådde oklart informationsansvar. I PFA-valet fick dessutom alla icke- väljare obligatoriskt återbäringsskydd, vilket för många innebär att möjligheten till bättre pension minskar. I dag är de statsanställdas pensioner till största delen förmånsbestämda, och inbetalade premier går direkt till utbetalda pensioner. Undantaget är den kompletterande tjänstepensionen Kåpan, som uppgår till 1,7 procent av den anställdas lön. Arbetsgivarverket har under våren fört upp kravet på att en ny premiebestämd tjänstepension ska utarbetas för de statligt anställda. Den fackliga motparten Statstjänstemannaförbundet, ST, har som krav att en ny tjänstepension fonderas och att individen själv ska kunna välja förvaltare. Intjänandet av pensionsunderlag i PA-91 räknas från 28 års ålder. Den kompletterande tjänstepension, Kåpan räknas även den från 28 år. Intjänande förutsätter att man arbetar minst 40 % av en heltid. Tillfälliga anställningar upp till sex månader är ej pensionsgrundande. -Lägre inträdesålder och pensionsintjänande från första kronan är grundläggande för en modern tjänstepension, säger Ingvar Skeberg. För mer information: Ingvar Skeberg, vice VD, 070-349 10 12 eller Conny Johanson, pressansvarig på 070-216 23 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar