Kvinnofällorna i pensionssystemet - Typiskt kvinnoliv skapar sämre pension

Kvinnofällorna i pensionssystemet Typiskt kvinnoliv skapar sämre pension Det nya pensionssystemet kommer i högre grad än det gamla att spegla 'livsinkomsten', hur mycket man totalt jobbat under sitt liv. I ATP- systemet var de femton bästa åren under arbetslivet grunden. Skillnaden innebär att många kvinnor kommer få lägre pensioner i det nya systemet. Kvinnor kommer att få lägre pensioner än män framförallt därför att ett typiskt kvinnoliv inte ger samma ekonomiska utfall som ett typiskt mansliv. Deltidsarbete under långa perioder är något nästan bara kvinnor ägnar sig åt, framför allt beroende på att kvinnor satsar mer tid på familjen än männen. Och det finns fler "kvinnofällor" i det pensionssystem som nu växer fram. AMF Pension vill visa vägar att undvika, eller kompensera försämringarna för kvinnorna. - Vi har börjat titta på frågor om könsskillnader i pensionssparande inför höstens stora pensionsval och ser att det finns ett antal frågor som berör kvinnor mer än män. Eftersom det är extra viktigt för dem med små marginaler, vilka ofta är kvinnor, att välja och att välja rätt, tänker vi satsa på att nå ut till kvinnor, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension. Kvinnofällor 1) Yrkeslivet. Kvinnodominerade branscher, inom vård och omsorg, har lägre löner än mansdominerade vilket resulterar i låga pensioner. I dessa branscher är det också vanligt med så korta deltider att de inte ens ger rätt till tjänstepension. För att ha rätt till det måste man jobba mer än 40 procent av en heltidstjänst. Det innebär att timvikarier och projektanställda missar den viktiga tjänstepensionen, som betalas av arbetsgivaren. Kvinnor driver oftare än män, små företag, typ damfrisering, presentbutik, skönhetssalong där lönsamheten är låg och arbetet anpassat efter familjen. Eget företagande med små inkomster under långa perioder resulterar i mycket låga pensioner. 2) Familjelivet. Kvinnor tar ut 90 procent av all föräldraledighet. Kvinnor med barn jobbar ofta deltid. Medan män med barn istället ökar sitt deltagande på arbetsmarknaden, vilket ger högre inkomster och större pension. - För kvinnor som ofta tagit ett större ansvar för familj och barn och därför haft låga livsinkomster är höstens pensionsval extra viktigt, menar Christer Elmehagen. De bör tänka på att välja en fond med en låg avgift och de bör komplettera med ett privat sparande. Särskilt då i förhållanden där kvinnan lägger ner mycket tid på familjen och därför har mycket begränsade egna inkomster. 3) Återbetalningsskydd. AMF Pensions statistik visar att kvinnor i högre grad än män väljer att skaffa sig så kallat återbetalningsskydd, vilket kraftigt minskar den egna pensionen. Det är dyrt, uppemot 20 procent av pensionen kan försvinna. - Ofta är ett återbetalningsskydd för kvinnor helt fel, säger Christer Elmehagen, VD på AMF Pension. Det är istället mannen som borde skaffa återbetalningsskydd eftersom det oftast är han som tjänar mest. Sannolikt är också att kvinnan överlever mannen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar