"Löner och förmåner måste belysas bättre för ägarna på bolagsstämman"

AMF Pension skriver brev till börsbolagen: "Löner och förmåner måste belysas bättre för ägarna på bolagsstämman" AMF Pension har skickat brev till styrelsens ordförande i 52 svenska börsbolag där AMF Pension är aktieägare. Styrelserna ombeds i brevet att särskilt belysa företagets ersättningspolitik på kommande bolagsstämma. Avsikten är att öka genomlysningen av ersättningar och förmåner i tider när tilltron till näringslivet sviktar. - En viktig del av uppdraget från spararna är att se till att de bolag där vi är ägare sköts på ett sunt sätt. Det innefattar en tydlig och rimlig ersättningspolitik, säger Christer Elmehagen, VD i AMF Pension. - Vi har sett flera exempel på hur löner och incitament blir föremål för kritik och misstro när det i efterhand visar sig att det har saknats tydliga riktlinjer på det området. AMF Pension vill förebygga nya excesser genom att arbeta för ökad öppenhet i ersättningsfrågorna. Styrelserna uppmanas att vid kommande bolagsstämma redogöra för ersättningspolitiken. Med det avses styrelsens principbeslut om hur bolagets högre befattningshavare skall belönas samt vad VD och vice VD:ar konkret har för villkor. Detta nya förfaringssätt är tänkt att komplettera informationen i årsredovisningen, inte ersätta den. I årsberättelsen är det särskilt ändamålsenligt om den tryckta informationen finns samlad på en plats, innehållande ersättningspolitik, kompensationssystemets utformning och kostnad gällande anställda och ovan nämnda befattningshavare. Presentationen vid stämman ingår lämpligen som en del av styrelsens redogörelse för det gångna året. Det ger möjlighet till en förtydligande debatt och förhoppningsvis samsyn mellan styrelse och ägare. - Vi har ett gemensamt ansvar att bygga förtroende och samförstånd. Det gagnar näringslivet eftersom det ger ett bättre affärsklimat. Därmed gynnas i förlängningen även AMF Pensions kunder. Förra hösten bad AMF Pension börsbolagen belysa samarbetet mellan styrelser och revisorer på stämmorna. Den frågan hanterades föredömligt på det stora flertalet stämmor. För mer information: Christer Elmehagen, VD AMF Pension, 0707-307 000, eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar