Många kan tänka sig att avstå delar av löneökning för högre pension

Pensionernas storlek var en het fråga i valrörelsen. Medellivslängden ökar och det finns en politisk överenskommelse om att höja pensionsåldern. Men det finns fler sätt att trygga framtidens pensioner. Många kan tänka sig att spara privat eller avstå delar av sin framtida löneökning för att förstärka sin pension. Det visar en undersökning som AMF har låtit göra tillsammans med Demoskop.

När de tillfrågade fick rangordna på vilket sätt de föredrog att höja pensionen svarade fyra av tio (43 procent) att de i första hand ville spara privat. Ungefär lika många (41 procent) ville hellre avstå en del av sina framtida löneökningar för att förstärka sin tjänstepension eller allmänna pension. Att investera själv i bostad eller andra tillgångar förordas av 15 procent. Av de som har tjänstepension genom jobbet är stödet för att förstärka sin pension större. Två av tre (69 procent) kan tänka sig att avstå från delar av löneökningar för att istället få en högre tjänstepension. Samtidigt menar var fjärde (25 procent) att de inte önskar en sådan lösning.

– Vi ser ett brett stöd för att sätta av mer pengar till pensionen vilket också sker på många arbetsplatser. Allt fler omfattas av deltids-/flexpension som innebär extra inbetalningar till tjänstepensionen. Föga förvånande är det lättare att avstå delar av sin framtida löneökning än att avstå delar av sin nuvarande lön, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

I debatten om stigande medellivslängd och fallande allmän pension är det en tydlig skillnad mellan vad som uppfattas som en rimlig pension och vad man tror man kommer att få. Flertalet tror att 45 års heltidsarbete ger ungefär 55 procent av den tidigare lönen i pension även om man tycker att 75 procent av slutlönen vore mer rimligt. Låginkomsttagare lägger rimlighetsnivån lägre men annars är förväntansbilden densamma oavsett inkomst.

På frågan om vilka faktorer som man tror spelar in för en bra pension rankas lön (91 procent), tiden i arbetslivet (87 procent) och tjänstepension från jobbet (80 procent) högre än kunskap om hur pensionssystemet fungerar (58 procent) eller engagemang i fondval (55 procent). Att spara privat anses också viktigt (85 procent). Osäkerheten är dock stor över hur mycket man måste spara privat för att uppnå tillräcklig pension. Hälften (57 procent) vet inte hur mycket det handlar om.

– Pension är inte så svårt egentligen. Grundreceptet är ett långt yrkesliv på schyssta arbetsplatser som ger tjänstepension. Visst är det bra att spara privat men det krävs ofta betydligt större summor än man tror om man ska kompensera för en pension från jobbet. Dessutom är sparpengarna sällan öronmärka till pensionen vilket gör att de lätt spenderas innan den dagen kommer, säger Dan Adolphson Björck.

De allra flesta menar att ansvaret både ligger på en själv (84 procent) och på staten (83 procent) för att få en pension som man kan leva på. Arbetsgivare (68 procent), fackförbund (50 procent), pensionsbolag och banker (62 procent) anses också ha ett stort ansvar för att trygga framtidens pensioner.

– Har man jobbat ett helt yrkesliv så förväntar man sig en bra pension. Det är viktigt att ett långt yrkesliv ger en rimlig kompensationsgrad även i framtiden, när vi lever längre. Här finns det förväntningar på att staten och arbetsmarknadens parter gemensamt bidrar till en pension man kan leva på, säger Dan Adolphson Björck.

Undersökningen genomfördes februari-mars 2018 i DemoskopPanelen (telefonrekryterad panel baserad på ett riksrepresentativt slumpmässigt urval med intervjuer via Internet). Av totalt 5 335 intervjuer tillhörde 2 281 personer den aktuella målgruppen 25-50 år varav 2 037 uppgav att de har tjänstepension i sin anställning. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och kan laddas ned från AMFs medierum.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se  

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser ett brett stöd för att sätta av mer pengar till pensionen vilket också sker på många arbetsplatser. Allt fler omfattas av deltids-/flexpension som innebär extra inbetalningar till tjänstepensionen. Föga förvånande är det lättare att avstå delar av sin framtida löneökning än att avstå delar av sin nuvarande lön.
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
Pension är inte så svårt egentligen. Grundreceptet är ett långt yrkesliv på schyssta arbetsplatser som ger tjänstepension. Visst är det bra att spara privat men det krävs ofta betydligt större summor än man tror om man ska kompensera för en pension från jobbet. Dessutom är sparpengarna sällan öronmärka till pensionen vilket gör att de lätt spenderas innan den dagen kommer.
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
Har man jobbat ett helt yrkesliv så förväntar man sig en bra pension. Det är viktigt att ett långt yrkesliv ger en rimlig kompensationsgrad även i framtiden, när vi lever längre. Här finns det förväntningar på att staten och arbetsmarknadens parter gemensamt bidrar till en pension man kan leva på.
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF