Ny konsolideringspolicy innebär ökad trygghet för spararna

Ny konsolideringspolicy innebär ökad trygghet för spararna AMF Pension inför nya regler för hur under- respektive överskott i bolaget ska hanteras, s k konsolideringspolicy. Syftet med den nya policyn är att öka förutsägbarheten och därmed tryggheten för kunderna. Det blir en tydligare koppling mellan avkastningen på bolagets tillgångar och den avkastning som den enskilda spararen har på sitt försäkringskapital. Den nya policyn innebär att AMF Pension inför ett hårt golv och ett hårt tak för hur låg respektive hög konsolideringsgraden i bolaget får vara. Konsolideringsgraden är ett mått på hur stora bolagets tillgångar är i förhållande till åtagandet gentemot kunderna. När konsolideringsgraden är 100 % så är tillgångarna värda lika mycket som kunderna har i sina försäkringar i garanterade medel plus återbäring. När konsolideringsgraden är högre än 100 % finns det en extra buffert i bolaget. Riktvärdet för konsolideringsgraden i AMF Pensions nya policy är satt till 110 %, med golvet på 100 % och taket på 120 %. AMF Pension kommer alltså i princip alltid ha tillgångar som minst motsvarar åtagandena gentemot kunderna. Så länge konsolideringen ligger mellan golvet och taket så fördelas bolagets avkastning till spararna på sedvanligt sätt genom återbäringsräntan. Men om den genomsnittliga konsolideringsnivån för de tre senaste månaderna hamnar under golvet så genomförs en så kallad reallokering. Då återtas kapital från de enskilda försäkringarna så att bolagets konsolideringsgrad hamnar ovanför golvet med viss marginal. Garanterade medel berörs dock inte. Om den genomsnittliga konsolideringsnivån för de tre senaste månaderna å andra sidan ligger ovanför taket så fördelas en extra återbäring till spararna så att konsolideringsgraden hamnar under taket. - Den nya policyn innebär egentligen att det blir lättare för kunderna att förutse hur deras sparkapital ska utvecklas och därmed ökar tryggheten för dem. En traditionell försäkring är en bra sparform med låg risk som historiskt har gett AMF Pensions kunder en mycket god avkastning. Nu blir den ännu litet bättre och tryggare, säger Ingvar Skeberg, vice VD i AMF Pension. - Det finns också en rättviseaspekt i detta. I och med att under- respektive överskott fördelas snabbare mellan kunderna minskar risken för att vissa grupper av sparare gynnas på någon annans bekostnad. I samband med att konsolideringspolicyn ändras införs också tydligare regler för vilken återbäringsränta som ska gälla i AMF Pension vid varje tid. En beskrivning av policyn finns på förstasidan www.amfpension.se, som länk under Aktuellt. För ytterligare frågor: Ingvar Skeberg, vice VD AMF Pension 070- 349 10 12 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar