Pensionärer nöjda med livet

Undersökning från AMF Pension/Demoskop Pensionärer nöjda med livet 9 av 10 svenska pensionärer är nöjda med sin livssituation. Det visar två undersökningar som AMF Pension har låtit Demoskop genomföra med 2000 pensionärer i åldrarna 62-70 år respektive 71-80 år. Yrkesverksamma människor oroar sig i stor utsträckning för ekonomin efter pensioneringen, enligt andra undersökningar. Samtidigt är det ont om material som visar hur pensionärer faktiskt upplever sin situation. AMF Pension har därför undersökt om det finns fog för oron bland de yrkesverksamma. Påfallande är att de äldre pensionärerna är i stort sett lika nöjda som de yngre med sin situation. 89 procent av de äldre pensionärerna uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda. Motsvarande siffra i den yngre gruppen är 91 procent. - Jag är förvånad eftersom jag trodde att de äldre skulle ha tärt på sitt sparkapital och därmed ha det sämre ekonomiskt, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension. Sen får man inte heller glömma det finns en mindre grupp (4 %) bland de tillfrågade pensionärerna som har det svårt idag, främst med hälsan, men även ekonomiskt. Flertalet av de som hade planer inför pensionen har kunnat förverkliga sina drömmar. - Ju högre förväntningar man har på livet som pensionär, desto större anledning finns det att spara och planera inför det. Vår undersökning visar dock att de flesta har önskningar som inte kostar så mycket, som att umgås mer med släkt och vänner, säger Anna Allerstrand. Det framgår också att 22 procent av de äldre pensionärerna hade önskat arbeta längre när de gick i pension. Nästan hälften av dessa tyckte att arbetet var roligt eller intressant medan drygt en tredjedel anger sammanhållning och sociala skäl. En annan iakttagelse är att nästan hälften av de tillfrågade har fortsatt att spara regelbundet efter pensionen. - Det är litet märkligt eftersom de flesta ju får mindre pengar att röra sig med som pensionärer, säger Anna Allerstrand. Möjligen visar det att vi är överförsäkrade. Undersökningarna finns sammanslagna i tabellform och hittas på www.amfpension.se under rubrikerna Pressrum och Bakgrundsfakta. Kan också beställas via mejl, anna.allerstrand@amfpension.se alternativt conny.johanson@amfpension.se För ytterligare frågor: kontakta AMF Pensions trygghetsekonom Anna Allerstrand på 070-5192460 eller informationschef Conny Johanson, 070- 2162316 AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs all vinst går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar