Så får fler en pension de kan leva på

Var fjärde kvinna anser att pensionen inte räcker alls. Beslutet om höjd pensionsålder förbättrar läget, men inte tillräckligt. Med en större inbetalning till den allmänna pensionen får fler en pension som de kan leva på, skriver Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, på GP debatt.  

Det svenska pensionssystemet är statsfinansiellt stabilt. Det håller ihop i alla väder. Men det är inte det väloljade maskineriet i sig som är intressant utan vad som kommer ut av det. Pensionen räcker inte till. Det anser 44 procent av landets pensionärer. Skillnaderna mellan könen är stora – nästan dubbelt så många kvinnor som män anser att pensionen inte är tillräcklig för deras behov och önskemål. Var fjärde kvinna anser att den inte räcker alls. Det visar en ny undersökning från AMF genomförd tillsammans med Demoskop.

Går att möta på två sätt
Med allt högre medellivslängd faller pensionsnivåerna för kommande generationer. Utvecklingen går att möta på två sätt. Högre pensionsålder och större inbetalningar till den framtida pensionen.

I december enades regeringspartierna och de borgerliga partierna om en höjning av åldersgränserna för när man kan ta ut pension och hur länge man har rätt att stå kvar i sin anställning. Överenskommelsen innehöll även andra delar, bland annat en reformerad premiepension för att hindra skurkar inom PPM. Det finns också en politisk vilja att diskutera förslag som gör situationen bättre för dagens pensionärer, som sänkt skatt samt högre garantipension och bostadstillägg. Gott så.

Fråga som det är tyst om
Men större inbetalningar är det tyst om. I dag betalas det in 17,21 procent till den allmänna pensionen och inte 18,5 procent som det var tänkt från början. Om inbetalningen till den allmänna pensionen höjdes till 18,5 procent skulle det innebära att alla med inkomstbaserad pension får en höjning med sju procent. Det skulle göra en stor skillnad i plånboken för framtidens pensionärer, inte minst för låg- och medelinkomsttagare inom LO-kollektivet. För många handlar det om drygt en tusenlapp mer i månaden i dagens penningvärde.

Stor effekt på lång sikt
Förändringen skulle inte märkas över natten men får stor effekt på sikt. Fler skulle få en pension som de kan leva på och beroendet av skattefinansierad garantipension och bostadstillägg skulle minska. Trots det finns inga politiska förslag om större inbetalningar annat än att man vill analysera om den allmänna pensionen är ”på rätt nivå”.

Bland dagens pensionärer är det tre av tio som önskar att de hade gjort något annorlunda när de jobbade som hade förbättrat deras ekonomi i dag. Och det man framför allt hade velat är att man hade sparat mer till sin pension. Inget tyder på att detta problem kommer att minska i framtiden.

Arbetsmarknadens parter har inom en rad branscher kommit överens om större inbetalningar till tjänstepensionen genom det som kallas deltidspension eller flexpension. Dessa överenskommelser kommer att förstärka den framtida tjänstepensionen. Politikerna i riksdagen borde komma till samma insikt om den allmänna pensionen. Allt som möjliggör ett längre arbetsliv är bra.

Fler kan få en pension de kan leva på
Men vi behöver också prata om vad som är en rimlig pensionsnivå i framtiden för oss som är yrkes- verksamma i dag. Nu i mitten av februari presenteras en utredning av Socialdepartementet som föreslår höjningar av garantipensionen och bostadstillägget. Det är lovvärt men samtidigt borde det politiska målet vara att färre ska omfattas av dessa förmåner i framtiden. Med en större inbetalning till den allmänna pensionen får fler en pension som de kan leva på.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se  

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media