"Samtliga livbolag måste granskas av en kommission"

"Samtliga livbolag måste granskas av en kommission" Livbolagen skakas av en förtroendekris som kan få allvarliga konsekvenser både för spararna och för samhället. Bilden av branschen är så skadad att det kan ta åratal att återställa allmänhetens förtroende om inte genomgripande åtgärder vidtas. AMF Pension ber därför i ett brev regeringen och Finansinspektionen att tillsätta en särskild kommission med uppdrag att granska affärsmetoder och ersättningar/förmåner i samtliga livbolag. Tankegångarna i brevet utvecklas i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. - Det har redan framförts flera krav på granskningar av enskilda bolag. Jag tror dock att sådana punktinsatser har små förutsättningar att brygga över det förtroendegap som finns mellan livbolagen och spararna. Risken är stor att det blir en rad utredningar som pågår i åratal och som dessutom brister i trovärdighet eftersom de beställs av livbolagen själva, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen. AMF Pension ber därför regeringen och Finansinspektionen att tillsätta en kommission med uppdrag att granska alla livbolag på åtminstone två punkter: - huruvida respektive bolag har gjort affärer eller internaffärer som kan ifrågasättas ur spararnas perspektiv - om ersättningar och förmåner till personer i ledande ställning tydligt avviker från vad som är kutym i branschen Ett viktigt syfte med granskningen är också att lugna många av de sparare som nu oroar sig för sina pensionspengar, ofta helt i onödan. Den traditionella försäkringen är en mycket säker sparform och dess förlorade anseende behöver återupprättas. Traditionell försäkring, som ger en lägsta garanterad avkastning, har varit en bättre placering än flertalet kunder haft i en fondförsäkring under den senaste femårsperioden, alla eventuella så kallade återtag till trots. - Det leder till stora välfärdsförluster om vi misslyckas med att säkra förtroendet för livbolagen. De hanterar svenskarnas långsiktiga sparande och ur samhällets perspektiv är det nödvändigt eftersom det innebär att pengarna "sätts i arbete" genom att de investeras i olika företag och projekt. Ur spararnas perspektiv gäller det att skapa bästa möjliga avkastning på pengarna med ett begränsat risktagande, så att pensionen blir bra och trygg, säger Christer Elmehagen. För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen VD, 0707-307 000 eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar