Små skillnader mellan yngres och äldres konsumtion

Konsumtionsmönstren i yngre och äldre hushåll är fortsatt mycket lika varandra. Det visar uppföljningen av AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Orsakerna till att skillnaderna i konsumtion numera är marginella är att pensionärerna har fått betydligt högre inkomster och bättre hälsa.

En uppföljning av AMFs pensionärs-konsumentprisindex[1], visar att utvecklingen mot ett mer likartat konsumtionsmönster mellan yngre och äldre fortsätter. I slutet av 1970-talet var skillnaderna mellan pensionärer och yngre gruppers konsumtion stora. Kostnader för mat och bostad utgjorde ungefär hälften av pensionärernas konsumtion och för yngre var siffran betydligt lägre, bara cirka 30 procent. Idag är det små skillnader mellan grupperna, pensionärer lägger 42 procent av sin disponibla inkomst på mat och bostad vilket bara är 3 procentenheter mer än det genomsnittliga hushållet. Det är en liten minskning jämfört med AMFs tidigare mätning (43 procent).

– De yngre pensionärerna har fått det bättre ekonomiskt ställt och är friskare och det har förändrat hur de spenderar sina pengar. De är en köpstark grupp som lägger betydligt större del av sina pengar på resande, fritid och konsumtionsvaror nu än tidigare. Man ska dock komma ihåg att det finns stora ekonomiska skillnader inom gruppen, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.

I början av 1990-talet hade yngre pensionärer cirka 88 procent av den disponibla inkomsten för yrkesarbetande personer mellan 30 och 49 år. I den senaste mätningen var motsvarande siffra 95 procent[2]. Även för äldre pensionärer (över 75 år) har den disponibla inkomsten ökat från 66 till 71 procent jämfört med 30-49 åringarna under samma period. För både yngre och äldre pensionärer har den disponibla inkomsten ökat något sedan AMFs första mätning.

– Dagens nyblivna pensionärer, framför allt kvinnorna, har jobbat mer och får därmed både högre allmän pension och tjänstepension. Den äldre gruppen har fortfarande generellt svagare ekonomi, vilket bland annat beror på att många kvinnor har jobbat lite eller inte alls. Här är många garantipensionärer, säger Carina Blomberg.

Analysen är framtagen i samarbete med Kreicbergs Utredning & Opinion och finns att ladda ner i sin helhet på AMFs medierum.


[1] AMFs konsumentprisindex för pensionärer är baserad på specialbeställd statistik från SCB, bland annat Hushållens utgifter (HUT), statistik från 2012. Analysen är framtagen i samarbete med Kreicbergs Utredning & Opinion och genomfördes första gången 2011 (statistik från 2009).

[2] Baserad på statistik från 2012, vilket är senaste tillgängliga statistik från SCB.

För mer information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se 
Johanna Sarfati, PR & Information AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se

AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 480 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Citat

De yngre pensionärerna har fått det bättre ekonomiskt ställt och är friskare och det har förändrat hur de spenderar sina pengar. De är en köpstark grupp som lägger betydligt större del av sina pengar på resande, fritid och konsumtionsvaror nu än tidigare. Man ska dock komma ihåg att det finns stora ekonomiska skillnader inom gruppen.
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF
Dagens nyblivna pensionärer, framför allt kvinnorna, har jobbat mer och får därmed både högre allmän pension och tjänstepension. Den äldre gruppen har fortfarande generellt svagare ekonomi, vilket bland annat beror på att många kvinnor har jobbat lite eller inte alls. Här är många garantipensionärer.
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF